Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului Mate-Info UBB, ediţia a 8-a, 2020

TwitterFacebook

În contextul măsurilor adoptate la nivel național și în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație UBB cu nr. 4522 din data de 10.03.2020 concursul Mate-Info UBB din data de 4 aprilie 2020 se amână pentru o dată ce va fi anunțată ulterior.

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 12 noiembrie 2019

1. Scopul concursului

Prin organizarea concursului Mate-Info UBB, Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc să urmeze cursurile acestei facultăţi, oferindu-le şansa de a susţine o probă de concurs similară cu proba scrisă a concursului de admitere.

Prin acest concurs ai şansa să scapi de emoţiile prilejuite de concursul de admitere organizat după bacalaureat. Nota obţinută la acest concurs (dacă este minim 6), se poate folosi (la cerere) ca şi notă la proba scrisă la admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică din anul curent. Mai mult, dacă ai participat la concursul Mate-Info UBB şi nu ai obţinut rezultatele dorite nu e nici o problemă: mai ai o şansa la concursul de admitere din luna iulie.

2. Disciplinele concursului

În cadrul concursului Mate-Info UBB, candidații vor primi un subiect de matematică sau un subiect de informatică, în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere. Fiecare subiect conține două părți: Partea A (probleme de tip grilă, punctaj 6 puncte), Partea B (probleme la care se solicită răspunsuri detaliate, punctaj 3 puncte). Un punct se oferă din oficiu.

3. Data şi locul de desfăşurare

Concursul Mate-Info UBB 2020 se desfăşoară în data de 4 aprilie 2020 in clădirile Universităţii Babeş-Bolyai.

4. Condiţii de participare

Concursul Mate-Info UBB se adresează, în principal, elevilor de liceu de clasa a XII-a ce doresc să-şi încerce forţele în vederea admiterii la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. La concurs se pot înscrie şi cei ce au obţinut diploma de bacalaureat în anii precedenţi şi doresc să candideze la concursul de admitere la facultate din anul curent.

5. Înscrierea la concurs

Taxa de participare la concurs este de 250 lei. Taxa de participare la concurs se plăteşte prin Ordin de plată, Mandat poştal sau Internet Banking în contul la BN Trezoreria Cluj, Cont Nr.:

RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod Fiscal 4305849

Cu precizarea:
UBB-FMI
Nume prenume candidat
Taxă de participare concurs Mate-Info UBB 2020

Înscrierea la concurs se face on-line, prin completarea formularului de pe pagina facultăţii:

http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb/inscrierea-unui-candidat-nou/

6. Tematica concursului

Tematica concursului, conform Anexa 1 şi Anexa 2, este identică cu tematica probei scrise de la concursul de admitere.

7. Desfăşurarea concursului

Ora oficială de începere a concursului şi listele cu programarea în săli a concurenţilor se vor afişa pe site-ul facultăţii

Concurenţii se vor prezenta la săli cu o oră înaintea orei oficiale de începere şi vor intra în sală pe baza Cărţii de Identitate şi a chitanţei ce dovedeşte achitarea taxei de participare. Se va lua în considerare şi dovada plăţii efectuată prin Internet Banking. După deschiderea subiectelor nu se mai admite intrarea în sală. Un concurent poate părăsi definitiv sala numai după a ce a predat lucrarea, dar nu mai devreme de o ora de la începerea concursului. Candidații vor primi două coli de concurs: o foaie de concurs pentru răspunsurile la Partea A (subiectul grilă) și o foaie de concurs dublă pentru Partea B (subiectul clasic). Timpul de lucru este de 3 ore din momentul încheierii distribuirii subiectelor.

Lucrările se redactează în limba română sau maghiară. Se asigură traducerea subiectelor în limba maghiară.

Fiecare concurent trebuie să completeze pe ambele foi de concurs datele de identificare: Numele, Prenumele, Prenumele tatălui, ID-ul primit la înscriere. În plus, pe foaia de concurs pentru răspunsurile grilă, candidatul va completa ID-ul primit la înscriere și în tabelul destinat acestuia prin hașurarea căsuțelor potrivite. Lucrările care nu respectă aceste cerințe se anulează.

Lucrările se secretizează. Nu se vor folosi alte foi decât cele de concurs şi ciornele asigurate de organizatori.

Lucrările vor fi redactate cu stilou sau pix albastru. Se poate folosi creionul negru, liniarul, echerul şi compasul pentru desene.

Lucrările se predau sub semnătură la supraveghetorii de sală, indicându-se pe borderou numărul de pagini și numărul de buline hașurate pe foaia de concurs aferentă subiectului grilă.

Candidaţii nu au voie să aibă asupra lor sau în/pe bancă telefon mobil sau alte echipamente electronice (tableta, laptop, smartwatch, etc.). Acestea se vor depune, închise, în hainele/genţile de pe cuier. Pentru a nu deranja participanţii la concurs, insistăm ca telefoanele mobile să fie depozitate închise în hainele/genţile de pe cuier. Candidaţii care folosesc telefonul mobil sau alt echipament electronic (în orice scop) sunt excluşi din concurs. Excepţie fac candidaţii cu dizabilităţi care utilizează echipament special pentru redactarea lucrării. Frauda şi încercarea de fraudă se pedepsesc cu anularea lucrării.

8. Contestaţii

Contestaţiile se pot depune prin e-mail la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro conform perioadei anunţate. Se iau în considerare numai contestaţiile care se referă la subiectul/partea B (subiectul clasic) și care sunt trimise de pe adresa de e-mail cu care candidatul s-a înregistrat la facultate.

Nota obţinută se modifică numai dacă diferenţa dintre nota iniţială şi cea de după recorectare este mai mare sau egală cu 0,50 puncte. Dacă nota iniţială este mai mare sau egală cu 9.00 atunci orice diferenţă duce la modificarea notei.

9. Premii

La fiecare secţiune se acordă 6 premii: câte un premiu I, II, III şi trei Menţiuni pentru concurenţii care sunt elevi în clasa a XII-a, cu condiţia să fi obţinut cel puţin nota 9. În caz de note egale se pot acorda mai multe premii din aceeaşi categorie, în detrimentul premiilor următoare. In cazul existenţei unui număr mai mare de candidaţi cu aceeaşi medie, departajarea se face (în ordine) după punctajul subiectului B şi A.

10. Facilităţi admitere

Primii 6 elevi de clasa a XII-a de la fiecare secţiune (având media de concurs cel puţin 9.00) pot fi admişi (în anul curent) direct la Facultatea de Matematică şi Informatică cu media de admitere 10. În plus, nota obţinută la acest concurs (dacă este minim 6), se poate folosi (la cerere) ca şi notă la proba scrisă la admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică din anul curent.

Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa 1 – Tematica Matematică
Anexa 2 – Tematica Informatică
Anexa 3 – Modul de corectare al lucrărilor scrise la Concursul Mate-Info UBB

TwitterFacebook