Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului Mate-Info UBB, ediţia a 7-a, 2019

TwitterFacebook

1. Scopul concursului

Prin organizarea concursului Mate-Info UBB, Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc să urmeze cursurile acestei facultăţi, oferindu-le şansa de a susţine o probă de concurs similară cu proba scrisă a concursului de admitere.

Prin acest concurs ai şansa să scapi de emoţiile prilejuite de concursul de admitere din miez de vară. Nota obţinută la acest concurs (dacă este minim 6), se poate folosi (la cerere) ca şi notă la proba scrisă la admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică. Mai mult, dacă ai participat la concursul Mate-Info UBB şi nu ai obţinut rezultatele dorite nu e nici o problemă: mai ai o şansa la concursul de admitere din luna iulie.

Concursul oferă tuturor celor pasionaţi de matematică sau informatică posibilitatea de testare a cunoştinţelor dobândite prin participarea la o competiţie sub egida Facultăţii de Matematică şi Informatică.

2. Disciplinele concursului

În cadrul concursului Mate-Info UBB din data de 6 aprilie 2019, candidații vor primi un subiect de matematică și un subiect de informatică. Fiecare subiect conține două părți: Partea A (probleme de tip grilă), Partea B (probleme la care se solicită răspunsuri detaliate). Ei decid pe loc pe care dintre cele două subiecte (Matematică sau Informatică) îl tratează. Nu se acceptă mixarea subiectelor (un subiect de Matematică cu Partea A cu un subiect de Informatică cu Partea B sau invers). Lucrările care nu respectă aceste cerințe se anulează.

3. Data şi locul de desfăşurare

Concursul Mate-Info UBB se desfăşoară în data de 6 aprilie 2019, în clădirile Universităţii Babeş-Bolyai.

4. Condiţii de participare

Concursul Mate-Info UBB se adresează, în principal, elevilor de liceu (clasa a XI-a şi XII-a) ce doresc să-şi încerce forţele în vederea admiterii la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.

La concurs se pot înscrie toţi cei pasionaţi de Matematică sau Informatică, indiferent dacă sunt elevi sau au obţinut diploma de bacalaureat în anii precedenţi.

5. Înscrierea la concurs

Perioada de înscriere este între 21.03.2019 ora 10.00 și 31.03.2019 ora 22.00.

Taxa de participare la concurs este de 250 lei. Taxa de participare la concurs se plăteşte prin Ordin de plată, Mandat poştal sau Internet Banking în contul la BN Trezoreria Cluj, Cont Nr.:

RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod Fiscal 4305849

Cu precizarea:
UBB-FMI
Nume prenume candidat
Taxă de participare concurs Mate-Info UBB 2019

Înscrierea la concurs se face on-line, prin completarea formularului de pe pagina facultăţii:

http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb/inscrierea-unui-candidat-nou/

6. Tematica concursului

Tematica concursului, conform Anexa 1 şi Anexa 2, este identică cu tematica probei scrise de la concursul de admitere.

7. Desfăşurarea concursului

Ora oficială de începere a concursului şi listele cu programarea în săli a concurenţilor se vor afişa pe site-ul concursului în data de 5 aprilie 2019.

Concurenţii se vor prezenta la săli cu o oră înaintea orei oficiale de începere şi vor intra în sală pe baza Cărţii de Identitate şi a chitanţei ce dovedeşte achitarea taxei de participare. Se va lua în considerare şi dovada plăţii efectuată prin Internet Banking.

După deschiderea subiectelor nu se mai admite intrarea în sală. Un concurent poate părăsi definitiv sala numai după a ce a predat lucrarea, dar nu mai devreme de o ora de la începerea concursului. Candidații vor primi două coli de concurs: o foaie de concurs pentru răspunsurile la Partea A (subiectul grilă) și o foaie de concurs dublă pentru Partea B (subiectul clasic).

Timpul de lucru este de 3 ore și jumătate din momentul încheierii distribuirii subiectelor.

Lucrările se redactează în limba română sau maghiară. Se asigură traducerea subiectelor în limba maghiară.

Fiecare concurent trebuie să completeze pe ambele foi de concurs datele de identificare: Numele, Prenumele, Prenumele tatălui, ID-ul primit la înscriere. În plus, pe foaia de concurs pentru răspunsurile grilă, candidatul va completa ID-ul primit la înscriere și în tabelul destinat acestuia prin hașurarea căsuțelor potrivite (se va avea în vedere în acest tabel alinierea la dreapta a numărului). Lucrările care nu respectă aceste cerințe se anulează.

Lucrările se secretizează. Nu se vor folosi alte foi decât cele de concurs şi ciornele asigurate de organizatori.

Lucrările vor fi redactate cu stilou sau pix albastru. Se poate folosi creionul negru, liniarul, echerul şi compasul pentru desene.

Lucrările se predau sub semnătură la supraveghetorii de sală, indicându-se pe borderou numărul de pagini și numărul de buline hașurate pe foaia de concurs aferentă subiectului grilă.

Candidaţii nu au voie să aibă asupra lor sau în/pe bancă telefon mobil sau alte echipamente electronice (tableta, laptop, smartwatch, etc.). Acestea se vor depune, închise, în hainele/genţile de pe cuier. Pentru a nu deranja participanţii la concurs, insistăm ca telefoanele mobile să fie depozitate închise în hainele/genţile de pe cuier. Candidaţii care folosesc telefonul mobil sau alt echipament electronic (în orice scop) sunt excluşi din concurs. Excepţie fac candidaţii cu dizabilităţi care utilizează echipament special pentru redactarea lucrării. Frauda şi încercarea de fraudă se pedepsesc cu anularea lucrării.

8. Contestaţii

Contestaţiile se pot depune prin e-mail la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro conform perioadei anunţate. Se iau în considerare numai contestaţiile care se referă la subiectul/partea B (subiectul clasic) și care sunt trimise de pe adresa de e-mail cu care candidatul s-a înregistrat la facultate.

Nota obţinută se modifică numai dacă diferenţa dintre nota iniţială şi cea de după recorectare este mai mare sau egală cu 0,50 puncte. Dacă nota iniţială este mai mare sau egală cu 9.00 atunci orice diferenţă duce la modificarea notei.

9. Premii

  • La fiecare secţiune se acordă 6 premii: câte un premiu I, II, III şi trei Menţiuni pentru concurenţii care sunt elevi în clasa a XII-a, cu condiţia să fi obţinut cel puţin nota 9. În caz de note egale se pot acorda mai multe premii din aceeaşi categorie, în detrimentul premiilor următoare. In cazul existenţei unui număr mai mare de candidaţi cu aceeaşi medie, departajarea se face (în ordine) după punctajul subiectului B Şi A.
  • La fiecare secţiune se acordă 3 premii speciale pentru elevii din afara claselor a XII-a.

10. Facilităţi admitere

Primii 6 elevi de clasa a XII-a de la fiecare secţiune (având media de concurs cel puţin 9.00) pot fi admişi direct la Facultatea de Matematică şi Informatică cu media de admitere 10.

În plus, nota obţinută la acest concurs (dacă este minim 6), se poate folosi (la cerere) ca şi notă la proba scrisă la admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică.

11. Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament

Anexa 1 – Tematica Matematică
Anexa 2 – Tematica Informatică
Anexa 3 – Modul de corectare al lucrărilor scrise la Concursul Mate-Info UBB

TwitterFacebook