Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale universităţii

Hotărârea Consiliului de Administrație UBB nr. 9233/23.05.206 privind implementarea Sistemului de traiectorii flexibile de cariera academică

Hotărârea Consiliului de Administrație UBB nr. 9233/23.05.206 privind implementarea Sistemului de traiectorii flexibile de cariera academică

Hotărârea Consiliului de Administraţie al UBB privind adoptarea Fişei de lichidare pentru studenţii doctoranzi

Având în vedere practica utilizării Fişei de lichidare în cazul studenţilor din primele două cicluri ale studiilor universitare, existenţa fondurilor de cercetare în grantul doctoral, precum şi solicitările venite din partea Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca şi din partea unor servicii ale Universităţii Babeş-Bolyai, Consiliul de Administraţie al UBB, reunit în şedinţa din 19.03.2016, HOTĂRĂŞTE:

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii Babeş-Bolyai privind modificarea cuantumului burselor studenţilor din semestrul II anul universitar 2015-2016

Având în vedere adresa primită de la MENCS nr.54/DGIU/28.03.2016 cu privire la modificarea, în anul financiar 2016, a alocaţiei unitare per student înmatriculat în ciclul de licenţă şi master la 83 lei/lună/student cu frecvenţă, fără taxă de studii şi în urma discuţiilor avute cu reprezentanţii studenţilor din Universitate, Consiliul de Administraţie, reunit în şedinţa din

Dispoziţia Rectorului nr. 4234/09.03.2016 privind calendarul concursului public pentru selecţia decanilor

Dispoziţia Rectorului nr. 4234/09.03.2016 privind calendarul concursului public pentru selecţia decanilor

Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai privind acordarea burselor pentru studenţi, ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, valabil în anul univ. 2015-2016

Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai privind acordarea burselor pentru studenţi, ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, valabil în anul univ. 2015-2016 Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai nr. 15705/08.06.2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat – forma de învăţământ cu frecvenţă pentru anul universitar 2015-2016

Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai nr. 15698/08.06.2015 privind modificări ale Regulamentului cadru privind cazarea în căminele studenţeşti

Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai nr. 15698/08.06.2015 privind modificări ale Regulamentului cadru privind cazarea în căminele studenţeşti

Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat

Hotărârea nr. 4665/09.03.2015 privind susţinerea publică a tezelor de abilitare şi cooptarea conducătorilor de doctorat Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat

Regulamentele Universităţii Babeş-Bolyai privind decernarea titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa şi de profesor emerit

Regulament privind decernarea titlului de Doctor Honoris Causa la Universitatea Babeş-Bolyai Regulament privind decernare a titlului de Profesor Honoris Causa la Universitatea Babeş-Bolyai Metodologia privind conferirea titlului onorific de profesor emerit după împlinirea vârstei de pensionare

Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Precizări cu privire la organizarea testului de competenţă lingvistică pentru înscrierea la examenul de licenţă şi admiterea la master

Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat, care specifică obligativitatea includerii în dosarul de înscriere la examenul de finalizare a studiilor nivel licenţă a unui Atestat de competenţă lingvistică, facem următoarele precizări…