Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale facultăţii

Burse semestrul II, an univ. 2016-2017

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică cu privire la completarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, aprobată în şedinţa din data de 14 martie 2017 Studenţii care nu au semnat pentru acordarea burselor pot să o mai facă până la data de

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iulie 2017

Aprobat în Consiliul facultăţii din 22 noiembrie 2016 Modificat în Consiliul facultăţii din 14 martie 2017 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale

Regulament de finalizare a studiilor pentru Programul de Conversie Profesională Matematică (promoţia 2015 – 2017)

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 22 noiembrie 2016 Conform Planului de învăţământ, finalizarea studiilor se realizează prin elaborarea şi prezentarea unei lucrări de absolvire. I. Structura lucrării Lucrarea se redactează şi se susţine în limba română; Pagină de titlu. Universitatea, Facultatea, Program de Conversie Profesională Matematică (sus); Titlul lucrării (mijloc); Coordonator Ştiinţific, Absolvent,

Hotărârea 1893/28.09.2016 a Consiliului Facultăţii privind modificarea Regulamentului de funcţionare al FMI

Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatica, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 septembrie 2016 a decis modificarea Regulamentului de funcţionare al FMI la paragraful privind Evaluarea, după cum urmează: „Prezenţa la seminarii este obligatorie în proporţie de minim 75% (minim 10 seminarii din 14). Prezenţa la laboratoare este obligatorie în proporţie de minim

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de Master în urma sesiunii de admitere iulie 2016

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului facultăţii din data de 11.07.2016 Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, întrunit în şedinţă în data de 11.07.2016 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor de studiu de Masterat, pentru sesiunea de admitere iulie 2016: Pentru fiecare departament şi domeniu din facultate, se realizeză cel puţin un program de

Hotărâre privind funcţionarea comisiilor permanente ale Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică

aprobată în Consiliul facultăţii din data de 24 iunie 2016 Pentru buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică se constituie comisiile permanente ale acestuia, după cum urmează: Comisia executivă (decan, prodecani, directori de departament, secretar şef, cancelarul studenţilor): coordonează activitatea curentă din facultate şi asigură luarea deciziilor în perioada dintre şedinţele Consiliului

Hotărâre privind procedura de evaluare şi de actualizare a acreditării grupurilor de cercetare din facultate

Având în vedere Hotărârea C.A. al UBB din 13.06.2016 privind Procedura de actualizare a acreditărilor UCDI din UBB, Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică propune următoarea procedură pentru evaluarea şi actualizarea acreditării grupurilor de cercetare din facultate: Grupurile de cercetare declarate active prezintă spre evaluare şi analiză următoarele documente: Cerere adresată Consiliului facultăţii pentru evaluarea

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind primirea de noi conducători de doctorat în Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică

aprobat în Consiliului facultăţii din data de 10.03.2015 modificat în Consiliul facultăţii din data de 24.06.2016 Referitor la primirea de noi conducători de doctorat ce au obţinut recent certificatul de abilitare, prin prezenta Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică propune: Candidatul adresează o cerere Şcolii Doctorale, prin care solicită primirea în calitate de conducător de

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind Sesiunea Specială pentru anii terminali

În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Comisiei Executive a Facultăţii de Matematică şi Informatică din 10 mai 2016 a fost luată în discuţie decizia organizării, înaintea perioadei de înscriere la licenţă/disertaţie,

Regulamentele şi calendarul alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere din Facultatea de Matematică şi Informatică ianuarie-martie 2016

Regulament alegeri departamente 2016.pdf Regulament alegeri consiliu 2016.pdf Regulament alegeri membri senat 2016.pdf Calendarul alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere din Facultatea de Matematică şi Informatică ianuarie-martie 2016 aprobat ȋn şedinţa Consiliului facultăţii din data de 8 decembrie 2015 Depunerea candidaturilor pentru consiliile departamentului şi pentru funcţia de director de departament: la decanatele facultăţilor,