Profesorul Cornel Tarția la 90 de ani!

TwitterFacebook

Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 90 de ani, Decanatul Facultății de Matematică și Informatică, în numele colegilor și a generațiilor de absolvenți pe care le-a îndrumat, mulțumește colegului Cornel Tarția, unul dintre pionerii cursurilor de Informatică în facultate, pentru toată activitatea didactică și științifică realizată în facultate și îi urează multă sănătate și un călduros La Mulți Ani!

TwitterFacebook