Preluarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările de master ale domeniului Informatică

TwitterFacebook

Preluarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările de master ale domeniului Informatică va avea loc joi, 19 iulie, 18:00-19:00, sala404 (cladirea FSEGA). Detalii privind documentele de practică se găsesc la adresa: http://www.cs.ubbcluj.ro/~practicamaster/.

TwitterFacebook