Pályázati felhívás – Farkas Gyula Kutatói Ösztöndíj

TwitterFacebook

Farkas Gyula Kutatói Ösztöndíj

A Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar magyar tagozatának háttérintézménye. Az egyesület 2001. január 21-én nyerte el jogi személyiségét a 403/2001 számú bírósági végzés alapján, és elsődleges célja a magyar nyelvű oktatás fejlesztése, a tudományos kutatás támogatása tanárok és diákok körében, a Matematika és Informatika Kar diákjai, magiszteri, doktori hallgatói és tanszemélyzete szakmai előmeneteléhez szükséges feltételek biztosítása.

Az egyesület célkitűzései között fontos szerepet kap a matematikus és informatikus hallgatók tudományos tevékenységének támogatása. A 2007–2008-as és 2015–2016-os egyetemi tanévek között számos alkalommal került kiosztásra a Farkas Gyula Szakkollégiumi Kutatói Ösztöndíj; az ösztöndíjprogram a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet szakkollégiumi hálózata keretén belül működött. A programban részt vevő matematikus és informatikus szakkollégisták megannyi belföldi és külföldi szakmai konferencián, szakfolyóiratban vagy más tudományos fórumon mutatták be kutatási tevékenységük eredményeit.

A 2018–2019-es egyetemi tanévtől kezdődően a kutatói ösztöndíj átalakul. Évente 4 hallgató, a BBTE Matematika és Informatika Karával aktív jogviszonyban álló, annak valamely magyar tannyelvű képzési programjában részt vevő személy részesülhet az ösztöndíjban, amelynek odaítélése egy folyamatban lévő vagy a közelmúltban befejezett kutatás kiértékelése alapján történik.

Pályázati feltételek

Pályázhat minden olyan matematika, informatikai-matematika, informatika szakos vagy magiszteri hallgató, aki a 2017–2018-as vagy 2018–2019-es egyetemi tanévben a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának valamely magyar tannyelvű képzési programjában vett/vesz részt. Az ösztöndíj egy egyetemi tanévre szól, ugyanazon hallgató egyetemi tanulmányai során legfeljebb kétszer pályázhatja ezt meg.

Pályázni lehet egy már megjelent, konferencián bemutatott vagy bizonyíthatóan megjelenés alatt, illetve beküldés előtt álló, de már elkészült tudományos munkával. A megjelent, illetve bemutatott dolgozatok esetében csak 2017. október 1-je után megjelent/bemutatott dolgozattal lehet. Egy tudományos munkával csak egy pályázatot lehet benyújtani, de egy tudományos munkával több hallgató is pályázhat, amennyiben közösen dolgoztak. Ha egy pályamunkát több pályázó nyújt be, akkor a pályázatot benyújtó pályázók között eloszlik az ösztöndíj.

Pontozási rendszer

A tudományos munka kategóriába tudományos cikkek, illetve bizonyítottan hasznos és elismert, tudományos kutatást is feltételező, nyílt forráskódú szoftvertermékek tartoznak. A pontok 80%-át a tudományos munka, a fennmaradó 20%-ot a pályázó egyéb tudományos vagy a tudományosságot támogató tevékenységeinek értékelése teszi ki. A második kategóriába tartoznak többek között az eddigi tudományos tevékenységek, publikációk, konferencia-részvételek, tudománynépszerűsítő és tudománytámogató tevékenységek, illetve konkrétan a BBTE Matematika és Informatika Karát, hallgatóit, illetve munkaközösségét segítő, támogató tevékenységek (pl. gólyatábor szervezése, laborok, szemináriumok tartása, egyetemi rendezvények lebonyolításának segítése stb.).

A már megjelent vagy bizonyítottan elfogadott és megjelenés alatt álló tudományos munkákat a 6.129/20.12.2016 törvényhatározat 1. számú mellékletének 3. (matematika), illetve 2. számú mellékletének 2.b. (informatika) pontjaiban rögzítettek alapján értékeljük és rangsoroljuk a versenyvizsgákon szokásos pontozásnak megfelelően úgy, hogy a maximumot 80 pontra, az egyéb tevékenységeket pedig 20 pontra skálázzuk.

A pályázatok kiértékelése

A pályázatok kiértékelését a BBTE Magyar Matematika és Informatika Intézetének oktatóiból álló 5 tagú bizottság végzi. Az ösztöndíjak odaítéléséről, a pályázók rangsorolásáról nyílt szavazással döntenek, egyszerű többséggel. A publikálás előtt álló, már elkészült dolgozatokat, illetve a bizonyítottan elismert szoftvertermékeket a bizottság értékeli és rangsorolja.

A kutatói ösztöndíj, a vele járó „kiváltságok” és kötelezettségek

Az ösztöndíj egy egyetemi tanévre szól, az összege pedig 300 eurónak megfelelő lej.

Az ösztöndíjat elnyerő kutató Farkas Gyula Kutatói Oklevelet is kap, helyet biztosítunk számára a Magyar Matematika és Informatika Intézet valamely irodájában, illetve korlátlan nyomtatási lehetőséggel és ingyenes könyvtári belépővel jutalmazzuk.

A kutató egyedüli kötelezettsége kutatói munkájának bemutatása a Bit- és számtologatók előadássorozat keretében a tanév utolsó előadásán.

Pályázati határidők és a pályázathoz szükséges dokumentumok

A pályázatok beküldési határideje: 2019. május 31., péntek 23:59 óra (GMT+3).

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

  • a pályázati adatlap online kitöltése;
  • szakmai önéletrajz, feltüntetve a pontok 20%-ába beszámítandó tevékenységet is, ezt intézetvezetői igazolással/ajánlással is alá lehet támasztani;
  • a megjelent, megjelenés alatt vagy beküldés előtt álló tudományos dolgozat, vagy az igazoltan elismert szoftvertermék, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentációk;
  • a tudományos irányító ajánlása.

Az online benyújtott pályázat érvényességéhez nyomtatott formában is szükséges leadni a szakmai önéletrajzot vagy egy nyilatkozatot a feltöltött adatok helyességéről (a Magyar Matematika és Informatika Intézet titkárságán, Bajkó Árpádnál).

TwitterFacebook