Nyári gyakorlat – praktika papírok leadása

TwitterFacebook

A nyári gyakorlatos papírok leadására és átvételére 2018–2019-es egyetemi tanév II. félévében várjuk az alapképzéses és magiszteri hallgatókat a Mathematicum 207-es (csütörtök, 12–13:30) vagy 209-es (kedd 10:00–12:30) termében.

A nyári gyakorlathoz a következő dokumentumok szükségesek:

  • a céggel vagy a fogadóintézménnyel kötött keretszerződés (Acord anual de practică) 2 példányban,
  • egyéni hallgatói egyezmény (Convenție practică) 3 példányban,
  • kiértékelő lap (informatika szak): (Fișa de evaluare a studentului de către tutore) a cég tölti ki 1 példányban. A nyári gyakorlat lejárta után kell leadni. Fontos, hogy a kiértékelő lapon céges iktatószám is legyen.
  • kiértékelő lap (matematika és informatikai-matematika szak): (Fișa de evaluare a studentului de către tutore) a cég vagy intézmény tölti ki 1 példányban. Fontos, hogy a kiértékelő lapon céges vagy intézményi iktatószám is legyen.
  • hallgatói kiértékelő lap (napi lebontású tevékenységi napló, matematika, informatikai-matematika és informatika szak, alapképzés) (Raportul de activitate a studentului) a hallgató tölti ki 1 példányban;
  • munkavédelmi tájékoztatásról szóló nyilatkozat 1 példányban (minta),
  • közös munkavédelmi nyilatkozat aláírása.

Kérünk mindenkit, hogy a leadás előtt ellenőrizze az adatokat és az aláírások, pecsétek meglétét.

TwitterFacebook