Mobilități definitive la Facultatea de Matematică și Informatică, septembrie 2020

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai în baza ECTS, Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin mobilitate definitivă studenţii de la Universităţile din Consorţiu (Iaşi, Bucureşti şi Timişoara).

Mobilitatea definitivă la Universitatea Babeş-Bolyai poate fi solicitată numai de studenţi integralişti în luna septembrie a fiecărui an, iar cererile se depun în perioada 1-18 septembrie 2020. Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin transfer studenţi de la universităţile din Consorţiile la care UBB este parte sau de la alte universităţi de primă categorie din străinătate, în baza unui acord între cele două universităţi. Cererea de transfer se avizează prima dată de Decanul Facultăţii şi Rectorul Universităţii de la care pleacă, iar apoi de către Decanul Facultăţii şi de Rectorul Universităţii primitoare.

Locuri disponibile pentru mobilitate definitiva: 5 locuri Informatică (în limba română).