Mobilități CEEPUS pentru semestrul 2, an univ. 2016-2017

Google+TwitterFacebook

CEEPUS

În semestrul II al anului universitar 2016-2017, facultatea noastă are la dispoziţie următoarele burse CEEPUS pentru care studenţii interesaţi pot depune cereri:

 • Elbasan, Albania 1 luna
 • Olomouc, Cehia 1 luna
 • Plovdiv, Bulgaria 1 luna
 • Nitra, Slovacia 1 luna
 • Maribor, Slovenia 1 luna
 • Subotica, Serbia 1 luna
 • ELTE, Budapesta, Ungaria 1 luna
 • Debrecen, Ungaria 1 luna
 • Szeged, Ungaria 1 semestru (4 luni)

Detalii despre programul CEEPUS, despre țările participante, respectiv cuantumul bursei pentru fiecare țară sunt disponibile pe pagina www.ceepus.info.

Doritorii sunt rugaţi să trimită un email la adresa robu@cs.ubbcluj.ro până luni, 10 octombrie ora 12:00, cu următoarele informații:

 • Nume și prenume
 • Programul de studiu
 • Anul de studiu
 • Media pentru anul univ. 2015-16
 • Universitățile dorite, în ordinea preferințelor

Coordonator CEEPUS,
Conf. dr. Robu Judit

Google+TwitterFacebook