Locuri disponibile pentru mobilitate internă definitivă (transfer între specializări) și pentru mobilitate externa definitivă (transfer între universități) în anul universitar 2019-2020

TwitterFacebook

Locuri disponibile pentru mobilitate internă definitivă (transfer între specializări) în anul al doilea de studii, nivel licenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică, pentru anul universitar 2019-2020

 • Matematică (limba de predare română): 5 locuri cu taxă;
 • Matematică informatică (limba de predare romană): 1 loc cu taxă;
 • Matematică (limba de predare maghiară): 2 locuri cu taxă;
 • Matematică informatică (limba de predare maghiară): 2 locuri cu taxă;
 • Matematică informatică (limba de predare engleza): 2 locuri cu taxă;
 • Informatică (limba de predare română): 3 locuri cu taxă;
 • Informatică (limba de predare engleza): 2 locuri cu taxă;

Cererile de transfer se depun în perioada 12-13 septembrie 2019 între orele 9.00-12.00 la Secretariatul facultăţii, str. M. Kogălniceanu, nr. 1.

Locuri disponibile pentru mobilitate externa definitivă (transfer între universități) în anul al doilea de studii, nivel licenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică, pentru anul universitar 2019-2020

 • Matematică (limba de predare română): 5 locuri;
 • Matematică informatică (limba de predare romană): 5 locuri;
 • Matematică (limba de predare maghiară): 5 locuri;
 • Matematică informatică (limba de predare maghiară): 5 locuri;
 • Matematică informatică (limba de predare engleza): 5 locuri;
 • Informatică (limba de predare română): 2 locuri;
 • Informatică (limba de predare engleza): 5 locuri;
 • Informatică (limba de predare maghiara): 2 locuri;
 • Informatică (limba de predare germana): 5 locuri.

Forma de finanțare (buget sau taxă) depinde de soluționarea cererii de către universitatea de la care pleacă studentul.

Cererile de transfer se depun în perioada 2-10 septembrie 2019 între orele 9.00-12.00 la Secretariatul facultăţii, str. M. Kogălniceanu, nr. 1.

Alte detalii privind mobilitatea externă definitivă sunt disponibile la art. 41 lit. C din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS).

Criterii de departajare în cazul mobilităților:

 • Criteriul 1: numărul de credite obținute în anul universitar precedent celui pentru care se solicită transferul;
 • Criteriul 2: media ponderată obținută în anul universitar precedent celui pentru care se solicită transferul (în cazul transferului între specializări din același domeniu), respectiv media ponderata a disciplinelor de specialitate din domeniu (în cazul transferului între specializări din domenii diferite).

Cerere de mobilitate externa definitiva 2019.doc
Decizie echivalare discipline 2019.doc
Solicitare transfer la alta specializare 2019.doc

TwitterFacebook