Locuri disponibile pentru mobilitate internă definitivă (transfer între specializări)

Google+TwitterFacebook

Locuri disponibile pentru mobilitate internă definitivă (transfer între specializări) în anul al doilea de studii, nivel licenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică, pentru anul universitar 2018-2019:

  • Matematică română: 5 locuri cu taxă;
  • Matematică informatică romană: 3 locuri cu taxă;
  • Informatică română: 4 locuri cu taxă;
  • Matematică maghiară: 1 loc la buget și 2 locuri cu taxă;
  • Matematică informatică maghiară: 2 locuri cu taxă;
  • Informatică maghiară: 1 loc buget;
  • Informatică engleză: 2 locuri cu taxă.

Cererile de transfer se depun în perioada 12-13 septembrie 2018 între orele 9.00-12.00 la Secretariatul facultăţii, str. M. Kogălniceanu, nr. 1.

Criterii de departajare în cazul mobilitătilor interne definitive:

  • Criteriul 1: numărul de credite obținute în anul universitar precedent celui pentru care se solicită transferul;
  • Criteriul 2: media ponderată obtinută în anul universitar precedent celui pentru care se solicită transferul (în cazul transferului între specializări din același domeniu), respectiv media ponderată a disciplinelor de specialitate din domeniu (în cazul transferului între specializări din domenii diferite)
Google+TwitterFacebook