Locuri disponibile pentru mobilitate internă definitivă (transfer între specializări)

TwitterFacebook

Locuri disponibile pentru mobilitate internă definitivă (transfer între specializări) în anul al doilea de studii, nivel licenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică, pentru anul universitar 2018-2019:

  • Matematică română: 5 locuri cu taxă;
  • Matematică informatică romană: 3 locuri cu taxă;
  • Informatică română: 4 locuri cu taxă;
  • Matematică maghiară: 1 loc la buget și 2 locuri cu taxă;
  • Matematică informatică maghiară: 2 locuri cu taxă;
  • Informatică maghiară: 1 loc buget;
  • Informatică engleză: 2 locuri cu taxă.

Cererile de transfer se depun în perioada 12-13 septembrie 2018 între orele 9.00-12.00 la Secretariatul facultăţii, str. M. Kogălniceanu, nr. 1.

Criterii de departajare în cazul mobilitătilor interne definitive:

  • Criteriul 1: numărul de credite obținute în anul universitar precedent celui pentru care se solicită transferul;
  • Criteriul 2: media ponderată obtinută în anul universitar precedent celui pentru care se solicită transferul (în cazul transferului între specializări din același domeniu), respectiv media ponderată a disciplinelor de specialitate din domeniu (în cazul transferului între specializări din domenii diferite)
TwitterFacebook