Locuri disponibile pentru Admiterea la masterat, sesiunea iulie 2017

Google+TwitterFacebook
Domeniul Specializarea Limba de predare Forma de finantare Total
Buget Taxa
Matematică Matematică didactică Romȃnă 25 25 50
Matematică didactică Maghiară 15 85 100
Matematică computaţională
Matematici avansate Engleză 12 38 50
Informatică Baze de date Romȃnă 66 84 150
Sisteme distribuite în Internet
Informatica didactica
Programare bazată pe componente Engleză 62 138 200
Inginerie software
Inteligenţă computaţională aplicată
Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date
Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise Maghiară 31 119 150
Informatică didactică
Analiza datelor şi modelare
Total 211 489 700
Google+TwitterFacebook