Lista finală a studenţilor bursieri pe semestrul I, an univ. 2018-2019 și rezultatele contestațiilor depuse

TwitterFacebook

Lista finală a studenţilor bursieri pe semestrul I, an univ. 2018-2019 (după contestații) și rezultatele contestațiilor depuse sunt afișate la avizierul facultății.

TwitterFacebook