Lista finală a studenţilor bursieri pe semestrul II, an univ. 2016-2017

Google+TwitterFacebook

Repartizarea fondului de burse – 399.588 lei pe categorii de bursă după cum urmează:

Nr. crt. Categoria de bursă Nr. burse acordate Nr. burse rezervă pt. contestaţii Cuantum bursă Total suma
1. Burse de performanţa 60 3 1000 lei 63.000 lei
2. Burse de studiu 390 6 700 lei 277.200 lei
3. Burse sociale 102 0 580 lei 59.160 lei
Total 399.360 lei + 228 lei fond nerepartizat
Google+TwitterFacebook