Invitaţie la susţinerea tezei de abilitare a dnei conf. dr. Teodora-Maria CĂTINAȘ cu titlul Multivariate Approximation Operators

TwitterFacebook

Vineri, 22 ianuarie 2016, începând cu orele 11 în amfiteatrul 5/I va avea loc susţinerea tezei de abilitare cu titlul Multivariate Approximation Operators (Operatori de aproximare multidimensionali), autor dna conf. dr. Teodora-Maria CĂTINAȘ. Sunteţi invitaţi să participaţi.

TwitterFacebook