Invitație la susţinerea tezei de abilitare a dnei conf. dr. Sanda Micula cu titlul Numerical Methods for Integral Equations and Related Problems

TwitterFacebook

Vineri, 1 martie 2019, de la ora 11, în amfiteatrul 5/I (Tiberiu Popoviciu) din clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, are loc susținerea tezei de abilitare pe domeniul Matematică cu titlul Numerical Methods for Integral Equations and Related Problems (Metode numerice pentru ecuatii integrale si probleme conexe), autor dna conf. dr. Sanda Micula. Sunteți invitați să participați.

TwitterFacebook