Invitație la susţinerea tezei de abilitare a dnei conf. dr. Camelia Chira cu titlul Modele de Inteligență Computațională pentru Probleme Complexe

TwitterFacebook

Luni, 28 ianuarie 2019 de la ora 11 va avea loc în sala 5/I (Tiberiu Popoviciu) din clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, susținerea tezei de abilitare pe domeniul Informatică cu titlul Computational Intelligence Models for Complex Problems (Modele de Inteligență Computațională pentru Probleme Complexe), autor dna conf. dr. Camelia Chira. Sunteți invitați să participați.

TwitterFacebook