Invitaţie la susţinerea tezei de abilitare a dlui conf. dr. Nicolae Popovici cu titlul The Role of Generalized Convexity in Vector Optimization and Related Variational Problems

TwitterFacebook

Vineri, 25 martie 2016, începând cu orele 11 în amfiteatrul 5/I va avea loc susţinerea tezei de abilitare cu titlul The Role of Generalized Convexity in Vector Optimization and Related Variational Problems, autor conf. dr. Nicolae Popovici. Sunteţi invitaţi să participaţi.

TwitterFacebook