Întrebări frecvente Admitere nivel licență 2021

1. Conteaza ordinea in care adaug specializarile la înscriere? (sau Conteaza ordinea in care introducem opțiunile?)
Raspuns: DA, ordinea in care sunt introduse optiunile (specializarile buget si/sau  cu taxa) este FOARTE IMPORTANTĂ. Conform modului de distribuire a locurilor (vezi Regulamentul de Admitere), cand se ajunge la un candidat, el va fi repartizat la prima specializare din lista lui de optiuni la care mai sunt locuri libere.


2. Trebuie sa trec si specializarile cu taxa?
Raspuns: În cazul în care candidatul doreste ca la distribuirea locurilor sa fie considerat si pentru specializarile cu taxa, atunci acestea trebuie adaugate EXPLICIT in lista optiunilor. Daca in lista de optiuni a unui candidat nu apar specializarile in regim cu taxa, el nu va fi distribuit automat si la acestea.


3. Cum se face distribuirea locurilor?
Răspuns: Distribuirea locurilor se face dupa criteriul “media bate opțiunea”. Conform acestui criteriu repartizarea candidaților se face astfel:

  1. Se sortează candidații descrescător, dupa media de admitere.
  2. Se parcurge lista de la primul candidat la ultimul, fiecare fiind repartizat in momentul in care s-a ajuns la el.  Se verifica daca la  prima opțiune aleasa de acesta este loc liber. In caz afirmativ el va fi repartizat pe acest loc, in caz contrar se verifica existenta unui loc liber la cea de-a doua optiune a candidatului, etc. Astfel el va fi repartizat la prima specializare din lista de optiuni (ordinea preferintelor este completata in fisa de înscriere) la care se găsește un loc liber. In cazul in care lista de optiuni s-a epuizat, fara a gasi un loc liber, candidatul este declarat “in asteptare” la primele două repartiții, respectiv “respins” la ultima repartiție. Mai multe detalii privind procedura de atribuire a locurilor le gasiti in Anexa 1 a Regulamentului de admitere.

Exemplu: În lista finala a candidatilor inscrisi avem si urmatorii candidati cu mediile de concurs si optiunile (in ordinea in care au fost introduse de candidat) din tabelul de mai jos:

Candidat Media Optiunile precizate la inscriere (in ordinea in care au fost introduse)
A 8.93 1. Informatica, buget
2. Informatica, taxa
3. Matematica-Informatica, buget
B 9.10 1. Informatica, buget
2. Informatica, lb. engleza, buget
C 9.20 1. Informatica, buget
2. Matematica-Informatica,buget
3. Informatica, taxa

La distribuirea locurilor, primul candidat din aceasta listă, care va fi distribuit, este candidatul C (având media 9.20), al doilea candidatul B (având media 9.10), ultimul candidatul A (având media 8.93). Cand se ajunge la media candidatului C, nu mai sunt locuri libere la specializarile Informatica, buget si Informatica, lb. engleza, buget. Rezultatele pentru candidatii A, B si C sunt urmatoarele:

Candidat Media Rezultat Explicatii
C 9.20 Admis la Matematica-Informatica, buget La prima optiune nu au mai fost locuri libere. Candidatul a fost admis la a doua optiune din lista lui (Matematica-Informatica, buget)
B 9.10 In asteptare/Respins La niciuna dintre optiunile candidatului nu au fost locuri libere.
Nu va fi admis la specializari cu taxa, deoarece nu a avut in lista de optiuni aceaste specializări.
A 8.93 Admis la Informatica, taxa La prima optiune nu au mai fost locuri libere. Candidatul a fost admis la a doua optiune din lista lui (Informatica, taxa)

4. Cand se depun cererile pentru un loc in cămin ?
Raspuns: Cererile de camin se vor depune in perioada de confirmare a locului obtinut prin intermediul aplicatiei de inscriere.


5. Dacă doresc sa adaug in lista de optiuni mai multe specializări, trebuie să depun mai multe dosare daca doresc sa ma înscriu la mai multe specializări ale facultății?
Raspuns: Nu, se depune un singur dosar, in lista de optiuni punandu-se toate specializarile pentru care cadidatul doreste sa concureze in ordinea preferintelor. Numai in cazul in care candidatul doreste sa urmeze doua specializari ale aceleiasi facultati in paralel, atunci trebuie sa depuna doua dosare (prima optiune trebuie sa fie din domenii diferite). Conform legislatiei in vigoare, doar una dintre specializari va putea fi urmata in regim bugetat, a doua specializare se va urma in regim cu taxa.


6. Care au fost mediie de admitere in anii anteriori?
Raspuns: Pentru a vedea statisticile din anii trecuti (2012-2019) se poate accesa urmatorul link: http://www.cs.ubbcluj.ro/admiterea-in-anii-precedenti/


7. Daca intru la taxa cum pot ocupa ulterior un loc bugetat?
Raspuns: Daca intr-una din etapele intermediare candidatul este declarat admis pe un loc cu taxa, sunt sanse ca la următoarele repartitii sa fie declarat admis pe un loc bugetat. Dupa anul I de studiu, se poate ocupa un loc bugetat dupa procesul de reclasificare de la sfarsitul anului universitar, care se realizează in functie de media din primul an de studiu.


8. Daca la prima repartizare am fost admis la o specializare cu taxa, am plătit taxa si dupa glisare ocup un loc la o specializare la buget, pot recupera taxa si cum?
Raspuns: Da, prin depunerea unei cereri de restituire la secretariatul Facultății, împreuna cu dovada plății, o copie a cărții de identitate a candidatului, IBAN-ul contului, al cărui titular este candidatul. Mai multe informatii vor fi afisate la finalul perioadei de admitere.


9. Dacă am fost admis la doua facultăți pot sa le urmez in paralel pe ambele?
Raspuns: Da. Se pot urma doua programe de studii in paralel, dar se poate beneficia de finantare de la bugetul de stat doar la unul dintre programe, in cazul in care nu s-a mai beneficiat pana in prezent de un loc bugetat.


10. De unde procur adeverința medicală și ce trebuie scris pe aceasta?
Raspuns: Adeverinta medicala se elibereaza de catre medicul de familie sau un medic specialist de medicina muncii. Din ea trebuie sa rezulte ca posesorul este apt din punct de vedere medical pentru urmarea cursurilor in invatamantul universitar.


11. Cand trebuie achitata prima tranșă a taxei de școlarizare in cazul in care sunt admis pe un loc cu taxa?
Raspuns: Informatiile detaliate legate de plata taxei de scolarizare se vor afisa dupa incheierea perioadei de inscriere.


12. Unde se achita taxa de înscriere ?
Raspuns: Taxa de inscriere (250 Ron) si taxa de procesare (50 Ron) se achită cu cardul prin Platforma de Admitere in perioada de incarcare a documentelor necesare pentru înscriere.


13. Ce trebuie sa fac pentru confirmarea locului în cazul în care sunt admis?
Raspuns: Informatiile detaliate legate de confirmarea locului obtinut se vor afisa dupa incheierea perioadei de inscriere.


14. Este nevoie de un certificat de competență lingvistică?
Raspuns:
Pentru studiile universitare de licenţă organizate în într-o limbă străină, candidații trebuie să posede un certificat de competenţă lingvistică din lista aprobată de Rectoratul universităţiisau certificat de competenţă lingvistică de la Bacalaureat, cu condiția ca din cele 5 calificative 3 să fie de minim B2. Dacă candidatul optează pentru mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să aibă certificat de competenţă lingvistică pentru fiecare specializare din lista sa de opțiuni. De asemenea, candidaţii care au limba germană ca limba maternă sau au absolvit cel puţin 8 clase cu predare în limba germană (situatie dovedita prin incarcare actelor doveditoare – foaie matricola) nu trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru germană.

Candidatii vor sustine proba scrisa in limba primei specializari din lista de optiuni.

Pentru candidatii care sustin proba scrisa nu este necesar sa posede un certificat de competenta lingvistica pentru limba primei specializari din lista de optiuni.

Candidatii care beneficiaza de facilitatea A si nu sustin proba scrisa trebuie sa posede certificat de competenta lingvistica pentru specializarile in limbile engleza sau germana (daca au astfel de specializari in lista de optiuni).


15. Se acorda scutiri pentru taxele de înscriere si/sau procesare?
Raspuns:
Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere (in cuantum de 250 RON) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice, Botanice.  Acesti candidati trebuie sa achite taxa de procesare in cuantum de 50 RON.

Sunt scutiti de la plata taxei de procesare (in cuantum de 50 RON) doar candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament. Acesti candidaţi sunt scutiţi atât de taxa de procesare, cât şi de cea de înscriere.