Informații privind termenele de predare a lucrărilor de licență și disertație

TwitterFacebook

Informații privind termenele de predare a lucrărilor de licență

Conform cu Hotărârea Consiliului Facultății privind calendarul elaborării lucrărilor de licenţă începând cu promoţia 2012-2015 (link accesibil în meniul Studenți » Examen de licență și disertație » Calendar, reglementări şi acte necesare) absolvenţii predau lucrarea redactată, abstractul în limba engleză şi 2 CD-uri cu lucrarea şi aplicaţia (dacă este cazul) conducătorului ştiinţific până la sfârşitul sesiunii de examene din iunie (10 iunie 2018).

Conducătorii ştiinţifici predau secretarilor de comisii de finalizare a studiilor lucrările candidaţilor în forma finală, abstractele în limba engleză, CD-urile, şi trimit în format electronic secretarilor de comisii un tabel cu numele absolvenţilor, conducătorul ştiinţific, titlul lucrării şi titlul lucrării în limba română (dacă este cazul) până la sfârşitul sesiunii speciale de restanţe (23 iunie 2018).

Pentru înscriere la examenul de licenţă, studentul trebuie să primească din partea coordonatorului acordul semnat privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de licenţă (acord ce se generează și listează din aplicația de gestiune a lucrărilor de diplomă și disertație).

Informații privind termenele de predare a lucrărilor de disertație

Conform cu Hotărârea Consiliului Facultății privind calendarul elaborării lucrărilor de disertaţie începând cu promoţia 2013-2015 (link accesibil în meniul Studenți » Examen de licență și disertație » Calendar, reglementări şi acte necesare) absolvenţii predau lucrarea redactată, abstractul în limba engleză şi 2 CD-uri cu lucrarea şi aplicaţia (dacă este cazul) conducătorului ştiinţific până la sfârşitul sesiunii de examene din iunie (10 iunie 2018).

Conducătorii ştiinţifici predau secretarilor de comisii de finalizare a studiilor lucrările candidaţilor în forma finală, abstractele în limba engleză, CD-urile, şi trimit în format electronic secretarilor de comisii un tabel cu numele absolvenţilor, conducătorul ştiinţific, titlul lucrării şi titlul lucrării în limba română (dacă este cazul) până la sfârşitul sesiunii speciale de restanţe (23 iunie 2018).

Pentru înscriere la examenul de disertație, studentul trebuie să primească din partea coordonatorului acordul semnat privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de disertaţie (acord ce se generează și listează din aplicația de gestiune a lucrărilor de diplomă și disertație).

TwitterFacebook