Informații despre eliberarea adeverințelor de student, vizarea carnetelor, legitimațiile de transport, semnarea contractelor de studiu, depunerea cererilor de echivalare și de returnare a taxelor

TwitterFacebook

Organizarea activităţii secretariatului în primele două săptămâni ale anului universitar 2017/2018

Sala 143 – Eliberare adeverinţe de student şi încasare taxe

  • În perioada 3 octombrie 2017 – 13 octombrie 2017 adeverinţele de student se eliberează în sala 143 de luni până vineri între orele 9:00-12:00.

Sala 146 – Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică

  • Studenţii din anul II şi III nivel licenţă şi anul II master sunt rugaţi să predea şefului de an carnetele de student pentru a le aduce la secretariat în vederea vizării acestora pentru anul universitar 2017/2018.
  • Studenţii din anul II şi III nivel licenţă sunt rugaţi să predea legitimațiile reducere transport pe care le deţin la şeful de an pentru schimbarea acestora. Din acest an universitar toţi studenţii vor beneficia de alte legitimaţii reducere transport. Prin urmare, după predarea legitimaţiilor vechi la secretara specializării, aceasta va înmâna şefului de an noile legitimații reducere transport pentru a le da studenţilor pe bază de semnătură.
  • Studenţii de la master se vor prezenta la secretariat personal în conformitate cu programul afişat între orele 9:00-12:00, pentru a preda legitimaţiile vechi şi a le lua pe cele noi precum şi pentru vizarea carnetelor.
  • Studenţii care nu au predate Contractele de studiu, le vor preda la secretara specializării în perioada 3-13 octombrie 2017 pe bază de semnătură.
  • Studenţii reînmatriculaţi trebuie să se prezinte la secretariat pentru întocmirea contractelor de şcolarizare şi predarea contractelor de studiu în perioada 3-13 octombrie 2017.
  • Cererile de echivalare a eventualelor examene se depun în perioada 3-6 octombrie 2017.
  • Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare, unde este cazul, se depun în perioada 3-5 octombrie 2017 la secretariatul facultăţii. În situaţia în care un candidat a fost glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi a achitat prima rata a taxei de şcolarizare, aceasta se restituie după cum urmează: în perioada 3-5 octombrie 2017 se depune o cerere de restituire a taxei la care se ataşează chitanţa în original cu care s-a achitat taxa de şcolarizare, extras de cont vizat de banca şi o copie după cartea de identitate. După ce se vor centraliza toate cererile la nivelul facultăţii, acestea vor fi depuse la Serviciul Financiar al UBB şi se restituie taxa integral direct în contul beneficiarului.
TwitterFacebook