Încasarea taxelor pentru examenele restante din semestrul I, 2018-2019

TwitterFacebook

Taxele pentru examenele restante aferente semestrului I, anul universitar 2018–2019 se vor încasa în perioada 7 ianuarie 2019 – 17 ianuarie 2019 între orele 9:00 și 12:00 la secretariatul Facultății –
sala 143. Plățile se pot efectua si on-line prin aplicația Academic Info.

Studenţii care au fixate colocvii ca şi restanţe în ultima săptămână de şcoală sunt rugați să își achite taxa pentru examenul restant înainte de prezentarea la colocviu.

Studenții sunt rugați să respecte perioada stabilită, având în vedere faptul că doar după achitarea taxei de examen se pot genera cataloagele de restanțe.

TwitterFacebook