În atenţia studenţilor doctoranzi: despre suportul oferit de Centrul de Cooperări Internaţionale în vederea obţinerii Certificatului de Doctorat European

Google+TwitterFacebook

Susţinând activ procesul de internaţionalizare la toate nivelele, Prorectoratul responsabil cu cercetarea, competitivitatea-excelenţa, publicaţiile ştiinţifice, în colaborare cu Centrul de Cooperări Internaţionale îşi exprima intenţia de a promova activ implementarea Doctoratului European în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, încurajând şi în acest fel integrarea absolvenţilor de doctorat din Uniunea Europeana în mediul academic şi socio-economic european.

Implementarea Doctoratului European este unul dintre mecanismele de internaţionalizare şi de asigurare a calităţii studiilor doctorale de la Universitatea noastră, integrând mai puternic cercetarea în cadrul studiilor doctorale.

Obţinerea Certificatului de Doctorat European (în limba engleza) este condiţionata de îndeplinirea câtorva condiţii (adaptate după criteriile Confederation of European Union Rectors’ Conferences, care pot fi consultate la adresa http://news.ubbcluj.ro/ubb-implementeaza-doctoratul-european/), printre care acumularea unui număr de 4 luni în una sau mai multe universităţi din Uniunea Europeană (în afara României şi nu mai mult de două universităţi).

Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare a studenţilor doctoranzi, Centrul de Cooperări Internaţionale mediatizează pe pagina web şi în newsletter-ul lunar ofertele de bursa în străinătate (AUF, DAAD, fundaţii private, MEd.N etc.). În completarea acestora, doctoranzii au posibilitatea să acceseze bursele oferite în cadrul programelor şi parteneriatelor gestionate de CCI, dintre care amintim ERASMUS+, CEEPUS sau acordurile interuniversitare. Participarea studenţilor doctoranzi la programul ERASMUS+ se face în baza acordurilor şi în limita numărului de luni alocate facultăţilor. În vederea facilitării mobilităţii studenţilor doctoranzi, Centrul de Cooperări Internaţionale oferă consultanţă în privinţa ofertelor de studii în străinătate.

Creşterea numărului de certificate de Doctorat European va conduce la consolidarea poziţiei Universităţii noastre şi la o mai buna mediatizare a calităţii învățământului clujean, oferind o vizibilitate sporită din punct de vedere Internaţional.

Google+TwitterFacebook