În atenția candidaților care doresc să dea admitere la Facultatea de matematică și Informatică: Întrebări frecvente

Google+TwitterFacebook

Q1: Câte specializări pot avea în lista de opţiuni?

Prin depunerea unui dosar de înscriere, poţi trece în lista de opţiuni oricâte specializări te interesează din lista de specializări oferite de facultatea noastră (trebuie să acorzi o atenție deosebită ordinii în care specifici opțiunile atât în ceea ce privește specializările, cât și forma de finanțare taxă sau buget).

Q2: Cum se face atribuirea locului: în ordinea mediilor sau în ordinea opţiunilor?

Repartizarea se face în ordinea mediilor. Să presupunem că ai media de admitere 9,60 şi lista de opţiuni A, B, C, D. În momentul în care se ajunge la media ta (9,60) se verifică dacă există locuri libere la specializarea A. Dacă da, atunci ești admis la prima specializare (A); altfel, se verifică dacă mai sunt locuri libere la specializarea B şi se procedeul se repetă.

Q3: Trebuie sa trec explicit în lista de opţiuni dacă doresc la buget şi / sau la taxă?

Da. În lista de opţiuni apar separat opţiunile pentru buget şi taxă. Ținând cont de modul de atribuire a locului, dacă doreşti în primul rând să fii student la buget, atunci vei trece specializările la buget şi, eventual (dacă doreşti), apoi specializările la taxă. Probabil lista ta de opţiuni va arăta astfel: Informatică română buget, Matematică Informatică română buget, Informatică română taxă, Matematică Informatică română taxă.

Dacă doreşti în primul rând să fii student la informatică, atunci probabil lista ta de opţiuni va arăta astfel: Informatică română buget, Informatică română taxă, Matematică Informatică română buget, Matematică Informatică română taxă.

Q4: Dacă după afişarea listelor sunt declarat admis, mai trebuie să fac ceva?

Da, este foarte important să confirmi locul. Confirmarea unui loc la buget se face prin existenţa diplomei de bacalaureat în original la dosar. Confirmarea unui loc cu taxă se face prin plata primei rate.

În cazul în care nu confirmi locul, chiar dacă ai fost declarat admis vei pierde locul respectiv, iar acesta va fi redistribuit unui alt candidat.

Q5: Dacă sunt admis la taxă, atunci voi face toţi cei 3 ani de facultate la taxă?

Nu. La sfârşitul fiecărui an universitar se face ierarhizarea studenţilor în ordinea mediilor şi creditelor obţinute pentru fiecare specializare şi linie de studiu. Dacă o specializare are alocate X locuri la buget, atunci primii X studenţi din ierarhie vor studia în anul universitar următor la buget.

Q6: Toţi studenţii admişi la buget primesc cămin?

În primul rând, e important ca în momentul înscrierii să specificaţi că doriţi cămin pe perioada studiilor. Din păcate, numărul de locuri în căminele studenţeşti este mai mic decât numărul studenţilor. UBB face eforturi pentru a asigura cât mai multe locuri de cazare în căminele studenţeşti.

Q7: Dacă după afişarea primelor rezultate sunt declarat “în aşteptare” mai pot ocupa un loc la facultate?

Nu în mod automat. Poţi candida în continuare pentru un loc la această facultate doar dacă ai diploma de bacalaureat în original în dosarul de înscriere depus sau dacă în perioada de confirmări (19-20 iulie 2018) depui o cerere la comisia de admitere, în acest sens.

Q8: Pot specifica în lista de opțiuni specializări în mai multe limbi de studiu?

Da. Singura condiție este să îndeplinești specificațiile minimale de urmare a specializării în limba respectivă (precizate în regulamentul de admitere).

Q9: În ce limbă voi redacta examenul scris de admitere?

În limba primei specializări trecute în lista ta de opțiuni, pe fișa de înscriere.

De exemplu, dacă lista ta de opțiuni este: 1. Informatică germană buget, 2. Informatică engleză taxă, 3. Matematică informatică română buget, examenul scris va fi redactat în limba germană.

Q10: Trebuie să fac personal înscrierea?

Procesul de înscriere al unui dosar pentru concurs se finalizează prin generarea unui fișe de înscriere care cuprinde atât datele de identificare ale candidatului, cât și informații precum ar fi media de concurs și lista de opțiuni. Această fișă trebuie semnată personal sau de către o persoană împuternicită doar prin intermediul unei procuri notariale, care va rămâne în dosarul de concurs.

Q11: Cât timp durează înscrierea?

Înscrierea se face în trei etape distincte:

  • completarea on-line a fișei de preînscriere (care se poate face de acasă, fiind cea mai recomandată opțiune, sau la un calculator de la Facultate chiar în ziua înscrierii)
  • achitarea taxelor aferente admiterii
  • procesarea dosarului la comisia de admitere, având ca finalitate fișa de înscriere

Toate aceste etape sunt organizate pe bază de număr de ordine, deci procesul este destul de fluid. În plus, din acest an, vei avea la dispoziție o aplicație prin care poți afla în orice moment timpul de așteptare.

Q12: Pot să stabilesc modul pentru calcularea mediei după ce sunt afișate rezultatele de la proba scrisă?

Nu. Poți stabili modul în care ți se calculează nota doar în timpul perioadei de înscriere (11-14 iulie 2018). Nu poți face modificări ulterioare nici în ceea ce privește modul de calcul al mediei (respectiv, folosirea notei de la Concursul Mate-Info sau al notei de la proba scrisă), nici în ceea ce privește adăugarea de noi opțiuni.

Q13: Dacă sunt admis la taxă, care sunt taxele de școlarizare care trebuie plătite și cum trebuie plătite?

Specializarea Informatică – 3600 RON/an universitar, prima rată: 900 RON
Specializarea Matematică – 2500 RON/an universitar, prima rată: 625 RON
Specializarea Matematică informatică – 3000 RON/an universitar, prima rată: 750 RON

Dacă ai fost declarat admis pe un loc la taxă, trebuie obligatoriu să achiți prima rată în perioada de confirmări specificată în calendarul de admitere, altfel pierzi locul respectiv. Ulterior, termenele pentru celelalte rate sunt: 5 decembrie, 15 martie, 15 mai.

Pentru plata integrală a taxei (tarifului) de școlarizare până la momentul confirmării locului, studenților anului I li se poate acorda o reducere de 10%.

Google+TwitterFacebook