Ierarhizarea provizorie a cererilor depuse pentru mobilitate interna intre specializarile facultatii

Identificarea se face dupa numarul matricol actual al studentului care a depus cererea.

Intrucât Consiliul Facultăţii are planificată şedinţa în data de 22 septembrie 2020, vă comunicăm o ierarhizare provizorie care va fi supusa aprobării membrilor Consiliului facultatii, pentru mobilităţile interne între specializările facultăţii, după cum urmează:

Nr. crt. Nr. matricol Media/ nr. credite Specializarea actuala si forma de finantare Specializarea la care solicita transfer Propunerea solutionarii cererii
1. 2102 7,5/60 Matematica-informatica in limba romana taxa Informatica in limba romara Admis loc cu taxă
2. 2103 7,4/60 Matematica-informatica in limba romana taxa Informatica in limba romara Admis loc cu taxă
3. 2052 7.4/60 Matematica-informatica in limba romana buget Informatica in limba romara Admis loc cu taxă
4. 457 7.1/60 Matematica in limba romana taxa Informatica in limba romara Admis loc cu taxă
5. 2074 7.30/60 Matematica-informatica in limba romana taxa Informatica in limba romara Admis loc cu taxă
6. 2075 7.0/60 Matematica-informatica in limba romana taxa Informatica in limba romara Respins (a fost depusa o contestatie de catre studentul cu nr. matr. 2074, intrucat cererea acestuia a intrat in spam si nu a fost luata in calcul)
7. 2121 6.9/60 Matematica-informatica in limba romana buget Informatica in limba romara Respins
8. 2084 6.2/60 Matematica-informatica in limba romana taxa Informatica in limba romara Respins
9. 2048 6.50/60 Matematica-informatica in limba romana taxa Informatica in limba romara Respins
10. 2050 6.0/54 Matematica-informatica in limba romana taxa Informatica in limba romara Respins
11. 2136 6.28/42 Matematica-informatica in limba romana taxa Informatica in limba romara Respins
12. 2104 7.5/48 Matematica-informatica in limba romana taxa Informatica in limba romara Respins
13. 474 7.55/54 Matematica in limba romana taxa Informatica in limba romara Respins
14. 2045 9.33/36 Matematica-informatica in limba romana taxa Matematica in limba romara Admis loc cu taxă
15. 457 7.1/60 Matematica in limba romana taxa Matematica-informatica in limba romana Respins
16. 474 7.55/54 Matematica in limba romana taxa Matematica-informatica in limba romana Respins
17. 471 7.0/54 Matematica in limba romana taxa Matematica-informatica in limba romana Respins
18. 455 6.0/54 Matematica in limba romana taxa Matematica-informatica in limba romana Respins
19. 477 6.50/48 Matematica in limba romana taxa Matematica-informatica in limba romana Respins
20. 477 6.50/48 Matematica in limba romana taxa Matematica-informatica in limba engleza Respins
21. 475 0/32 Matematica in limba romana taxa Matematica-informatica in limba romana Respins
22. 133 8.2/60 Matematica-informatica in limba engleza buget Informatica in limba engleza Respins
23. 174 6.5/54 Matematica-informatica in limba engleza taxa Informatica in limba engleza Respins
24. 147 4.4/48 Matematica-informatica in limba engleza taxa Informatica in limba engleza Respins
25. 145 8.9/60 Matematica-informatica in limba engleza taxa Informatica in limba romara Respins
26. 268 54 cr Matematică informatică (în limba maghiară) Matematică (în limba maghiară) Admis pe loc cu bugetat
27. 269 44 cr Matematică informatică (în limba maghiară) Matematică (în limba maghiară) Admis pe loc cu taxă
28. 280 8.9/60 Matematica-informatica in limba maghiară taxa Informatica in limba maghiară Respins