A valóság túlszárnyalja a filmet.
Fedezd fel a Matematika és Informatika Kart 8 percben!

Az írásbeli záróvizsgára jelentkező végzősök tantermekbe való beosztása, 2016. júniusi vizsgaidőszak

Az írásbeli záróvizsgára jelentkező hallgatóknak 2016. június 27-én, hétfőn reggel 8:00 órakor kell jelentkezniük a kijelölt terem bejáratánál. Kérünk mindenkit, hogy hozza magával a személyi igazolványát, valamint a diákigazolványát (akik a házasság után nevet változtattak).

Beszámoló a kalotaszentkirályi matematikatáborról

Beszámoló a kalotaszentkirályi matematikatáborról
A 2015–2016-os tanévben, a Báthory István Elméleti Líceumban Elemi matematika szakkör működött, elsősorban IX. osztályos diákok számára, a BBTE Magyar Matematika és Informatika Intézetének és a csíkszeredai SimpleX Egyesületnek a szakmai támogatásával, illetve a kolozsvári Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület által bonyolított és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-HTTSZ-M-15-0008 kódszámú

A nem végzős évfolyamok pótvizsgáinak ütemezése, 2015–2016-os tanév, II. félév

Kérjük a hallgatókat, hogy a vizsgákat megelőzően kövessék figyelemmel az alábbi táblázatokat, ugyanis időközben még módosulhatnak. Alapképzés Magiszteri képzés Posztgraduális képzés

A végzős évfolyamok számára szervezett kiegészítő vizsgaidőszak ütemezése: 2016. június 14–18..

Magánösztöndíjas kutatási-fejlesztési projektek hallgatóknak

A Matematika és Informatika Kar felhívással fordul mindazokhoz a hallgatókhoz, akik kutatási-fejlesztési projektekbe szeretnének bekapcsolódni, felajánlván számunkra az oktatók által vezetett kutatócsoportokban való részvételt, valamint az adott szakterületen való elmélyülés lehetőségét. A projektek megvalósításába bekapcsolódó hallgatók a Kaufland által felajánlott magánösztöndíjban részesülnek. Javasolt szakterületek: az erőforrások elosztásával és optimális tervezésével kapcsolatos kérdések robotika adatelemzés/ Business

A 2016-os nyári táborhelyek elosztása

  A 2016-os nyári táborokban részt vevő hallgatók névsora A fellebbezéseket a kifüggesztéstől számított 48 órán belül lehet leküldeni a cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro e-mail címre, 2016. június 11-ig.

I. és II. éves alapképzéses, ösztöndíjas hallgatók figyelmébe, akik a 2016-os nyári vakációban szakgyakorlatot végeznek

Kérjük mindazokat az I. és II. éves alapképzéses hallgatókat, akik a 2015–2016-os egyetemi tanév II. félévében bármilyen ösztöndíjban részesülnek, hogy amennyiben a 2016-os nyári vakáció idején szakgyakorlatot végeznek, jelezzék ezt a kari titkárságon 2016. június 18-ig, ahol alá kell írni a kinyomtatott listát is. Erre a visszajelzésre azért lesz szükség, hogy az ösztöndíjat a szakgyakorlat idején is lehessen

A Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsának Határozata a végzős évfolyamok számára szervezett kiegészítő vizsgaidőszakról

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó szabályzata 28. cikke értelmében, valamint az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján a Matematika és Informatika Kar Végrehajtó Bizottságának 2016. május 10-én megtartott ülésén határozat született egy kiegészítő pótvizsgaidőszak megszervezéséről a végzős évfolyamok számára, amelyre a záróvizsgára/ magiszteri vizsgára való beiratkozást megelőzően kerül sor. A Végrehajtó Bizottság jóváhagyta az alábbi határozat elküldését

Professor Honoris Causa kitüntető címet adományoz a BBTE dr. Ştefan Măruşter egyetemi tanárnak, Temesvári Nyugati Tudományegyetem

Professor Honoris Causa kitüntető címet adományoz a BBTE dr. Ştefan Măruşter egyetemi tanárnak, Temesvári Nyugati Tudományegyetem
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem rektora és a Szenátus elnöke, valamint a Matematika és Informatika Kar Dékáni Hivatala tisztelettel meghívja Önt a BBTE által adományozott Professor Honoris Causa cím átadó ünnepségére, amelynek keretében dr. Ştefan Măruşter egyetemi tanár, a Temesvári Nyugati Tudományegyetem tanára a BBTE tiszteletbeli professzora lesz. Az eseményre 2016. június 9-én, csütörtökön 12:30 órától kerül sor a BBTE Aulam Magna termében (BBTE főépület, Kogălniceanu/ Farkas utca 1.)

A 2016–2017-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltése

A következő időszakban az I. és II. éves (alapképzés) és az I. éves (magiszteri képzés) hallgatóknak ki kell választaniuk a 2016–2017-es egyetemi tanévre szóló opcionális tantárgyakat, az alábbiak szerint: 2016. május 20. – 2016. június 6.: a tanulmányi szerződések kitöltésekor (Academic Info) a hallgatók kiválaszthatják a következő tanévre szóló opcionális tantárgyakat; 2016. június 7. – 2016. június 10.: a hallgatók választásai