Lefedetlen tantárgyak a Magyar Matematika és Informatika Intézetnél a 2014–2015-ös tanév I. félévében

Szám Állás megnevezése Tantárgy Kar / tagozat, képzési szint /évfolyam, fokozat sz. Óraszám előadás szem. / labor 21 adjunktus Komputacionális logika Informatika, magyar tagozat/ alapképzés/ 1 - 4 29 tanársegéd (betöltetlen) Agilis módszerek és enterprise szoftverfejlesztési stratégiák Vállalati szoftvertervezés és alkalmazásfejlesztés, lnformatika, magyar tagozat/ mesteri/ 1 2 1 32 tanársegéd (betöltetlen) Adatbázisok Informatika, magyar tagozat/ alapképzés/

Tanulmányi szerződések kitöltése a 2014–2015-ös tanévre

2014. szeptember 20. és szeptember 28. között az I. évfolyam hallgatói kitölthetik online a 2014–2015-ös egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződéseket az Academic Info felületen, amely magyar nyelven is elérhető. A felsőbb évfolyamok hallgatói 2014. szeptember 1. és szeptember 28. között egészíthetik ki vagy módosíthatják tanulmányi szerződéseket. A kinyomtatott és aláírt szerződéseket 2015. október 15-ig kell leadni a kari

A hallgatók figyelmébe: szakok közötti átiratkozás

A hallgatók tanulmányi helyzetének kiértékelését követően a Matematika és Informatika Kar Dékáni Hivatala közli, hogy a II. évfolyam számára vannak olyan helyek, amelyek esetében lehetséges a kar szakjai közötti átiratkozás, illetve az egyetemi konzorciumban részt vevő egyetemek vagy a kutató- és oktatóegyetemek szakjairól is, az alábbiak szerint: Matematika (román nyelven): tandíjmentes és tandíjas Informatikai matematika (román nyelven): tandíjas Matematika (magyar

A felvételi vizsga végleges eredményei, magiszteri képzés, 2014. szeptember

Adatelemzés és modellezés (magyar nyelvű képzés) Adatbázisok Nagyteljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok (angol nyelvű képzés) Software engineering (angol nyelvű képzés) Számítógépes intelligencia alkalmazása (angol nyelvű képzés) Alkalmazott matematika (angol nyelvű képzés) Matematikai didaktika (magyar nyelvű képzés) Matematikai didaktika Vállalati szoftvertervezés és alkalmazásfejlesztés (magyar nyelvű képzés) Osztott rendszerek az interneten

A felvételi vizsga végleges eredményei, alapképzés, 2014. szeptember

Matematika (román nyelven), tandíjmentes Matematika (román nyelven), tandíjas Informatikai matematika (román nyelven), tandíjmentes Informatikai matematika (román nyelven), tandíjas Matematika (magyar nyelven), tandíjmentes Matematika (magyar nyelven), tandíjas Informatikai matematika (magyar nyelven), tandíjmentes Informatikai matematika (magyar nyelven), tandíjas Informatika (angol nyelven), tandíjmentes Informatika (angol nyelven), tandíjas Informatika (német nyelven), tandíjas Matematika (román nyelven), Mold. Közt. állmpolg., tandíjmentes

A magiszteri felvételi vizsga 2014. szeptember 15-én közzétett eredményei

A tandíjmentes helyek minél magasabb arányú betöltésének érdekében az Alkalmazott matematika (angol nyelvű képzés) szak 1 tandíjmentes helye átkerült a Matematikai didaktika (román nyelvű képzés) szakhoz, és az Adatelemzés és modellezés (magyar nyelvű képzés) szak 1 tandíjmentes helye átkerült a Vállalati szoftvertervezés és alkalmazásfejlesztés (magyar nyelvű képzés) szakhoz. A tandíjas helyre bejutott jelentkezők esetében a megszerzett hely elfogadásának visszaigazolása

A felvételi vizsga 2014. szeptember 13-án közzétett eredményei

A helyek elfogadásának visszaigazolása 2014. szeptember 15., 9:00 és 14:00 óra között lehetséges. A tandíjmentes helyek visszaigazolása a 2014-ben érettségizettek esetében a Megyei Tanfelügyelőség által láttamozott érettségi igazolás eredeti példányának leadásával történik, a 2014 előtt érettségizett jelentkezőknek az érettségi oklevelük eredeti példányát kell leadniuk. Tandíjas helyre bejutott jelentkezők esetében a hely visszaigazolása a tandíj első részletének kifizetésével történik: 750 lej informatika

A 2014. szeptemberi alapképzési írásbeli felvételi vizsga fellebbezéseinek eredményei

Név Tantárgy Fellebbezés eredménye Ninaci N. Michael – Romulus Informatika (román) kiesett Postolache D. Ioana – Marilena Informatika (román) kiesett Ipatii F. Elena Informatika (román) kiesett Diaconu M. Nichita – Ioan Informatika (román) kiesett Bone – Greczi Z. Onezimosz – Zoltan Informatika (magyar) kiesett Balazs S.I. Timea – Stefana Matematika (román) kiesett

Kérvények benyújtása a 14-es, 17-es, Economica I. és Economica II. bentlakásokban való szállásigénylésre, 2014–2015-ös egyetemi tanév

Felhívjuk mindazon hallgatók figyelmét, akik szálláshelyet szeretnének igényelni a 2014–2015-ös tanévben és a 14-es, 17-es, Economica I. vagy Economica II. bentlakások közül választanának, hogy töltsék ki a jelen felhíváshoz mellékelt típuskérvényt, és a felsorolt bentlakásokat a választás sorrendjében tüntessék fel. A szálláshelyek odaítélése a bentlakások elosztására vonatkozó egyetemi szabályzat alapján, a rendelkezésre álló helyek függvényében történik. A

A 2014. szeptemberi írásbeli felvételi vizsga eredményei – alapképzés

A 2014. szeptemberi írásbeli felvételi vizsga eredményei matematikából és informatikából – alapképzés A kizáró jellegű angol nyelvvizsga eredményei Továbbra is versenyben maradnak azok a jelentkezők, akik nem jelentek meg vagy kiestek a nyelvvizsgán, de nem áll jogukban angol tannyelvű szakokra jelentkezni. A felvételi naptár szerint az írásbeli felvételi vizsgával, valamint a bevezetett adatok helyességével kapcsolatos fellebbezések benyújtása online történik