Hotărârea nr.669/27.06.2017 a Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de Master ȋn urma sesiunii de admitere iulie 2017

TwitterFacebook

aprobat ȋn Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 13 iunie 2017

Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, ȋntrunit ȋn şedinţă ȋn data de 13.06.2017 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor de studiu de Masterat, pentru sesiunea de admitere iulie 2017:

  1. pentru fiecare departament şi domeniu din facultate, se realizeză cel puţin un program de master didactic şi cel puţin un program de master de cercetare, cu următoarea restricţie: nu se organizează programe de master cu mai puţin de 6 studenţi fizici admişi ȋn cazul programelor ȋn limba engleză/maghiară/germană şi cel puţin 10 studenţi fizici admişi ȋn cazul programelor de master ȋn limba română;
  2. ȋn cazul programelor de master ȋn care este posibilă cuplarea anului I cu anul II, numărul minim de 6 studenţi fizici, respectiv cel de 10 studenţi fizici poate fi realizat din cei doi ani (pentru promoţia anterioară se vor lua ȋn calcul numai studenţii care au acumulat minim 30 de credite ȋn primul an);
  3. decizia privind organizarea/neorganizarea unei specializări dintre cele mai sus menţionate se ia ȋn sesiunea din luna iulie a concursului de admitere, ȋnainte de afişarea primelor rezultate; după eliminarea specializărilor care nu ȋntrunesc numărul minim necesar se generează listele candidaţilor admişi pentru specializările rămase.
TwitterFacebook