Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială

TwitterFacebook

Aprobată în Consiliul facultăţii din 14 martie 2017

În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Consiliului  Facultăţii de Matematică şi Informatică din 14 martie 2017 a fost luată în discuţie decizia organizării, înaintea perioadei de înscriere la licenţă/disertaţie, a unei sesiuni speciale de restanţe pentru studenţii din anii terminali. Consiliul facultăţii a aprobat următoarea hotărâre:

Se aprobă organizarea unei sesiuni speciale pentru studenţii din an terminal ai Facultăţii de Matematică şi Informatică, în vederea obţinerii dreptului de a se înscrie la sesiunea de finalizare a studiilor iunie-iulie 2017. La această sesiune specială pot participa studenţii care au din sesiunile anterioare (inclusiv sesiunile de restanţe ale anului terminal) examene restante ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20. Participarea la sesiunea specială nu este condiţionată de satisfacerea criteriilor de prezenţă la seminarii şi laboratoare. Întrucât sesiunea specială presupune o singură prezentare, pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen reprezentând 50% din cuantumul taxei disciplinei respective (tarif unitar/credit). De asemenea, disciplinele solicitate pentru sesiunea specială trebuie să fi fost contractate de studenţi prin contractul de studiu al anului curent, iar studenţii în cauză, inclusiv cei aflaţi în prelungire de şcolaritate, trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în fişele disciplinelor privind prezentarea la examen. Fiind vorba de o sesiune specială de restanţe (în vederea finalizării studiilor) studenţii din categoria mai sus menţionată trebuie să achite şi să susţină toate examenele nepromovate. Studenţii care verifică condiţiile de mai sus şi doresc să participe la sesiunea specială trebuie să depună o cerere în care să fie specificată disciplina, semestrul, numărul de credite/disciplină, conform cu planificarea de mai jos.

Sesiunea specială de examene se adresează:

  • Studenţilor anului III şi studenţilor în prelungire de şcolaritate de la toate specializările nivel licenţă, precum şi
  • Studenţilor anului II şi studenţilor aflaţi în prelungire de şcolaritate de la toate specializările nivel master.
  • Depunerea cererii şi achitarea examenelor restante pentru sesiunea specială: 16 iunie 2017 şi 19 iunie 2017 între orele 9.00-12.00 la secretariatul facultăţii.
  • Sesiunea specială de restanţe (maxim 20 credite nepromovate): 20 iunie 2017 – 24 iunie 2017.

cerere sesiune speciala 2017.rtf

TwitterFacebook