Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind planificarea unor evenimente în facultate

TwitterFacebook

Aprobată în Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 13 iunie 2017

Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, întrunită în şedinţă în data de 13.06.2017 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea unor evenimente ştiinţifice sau cultural-artistice în spaţiile facultăţii:

  1. Departamentele sau grupurile de cercetare din facultate ce doresc să organizeze evenimente în spaţiile facultăţii vor solicita aprobarea prealabilă de la decanatul facultăţii. Fără obţinerea avizului decanatului, nu se pot iniţia şi lansa activităţi legate de organizarea de evenimente în spaţiile facultăţii. In plus, este interzisă utilizarea siglelor UBB sau FMI în cadrul unor evenimente sau activităţi fără obţinerea acordului explicit de folosire a acestora dat de Rectoratul UBB, respectiv de către Decanatul FMI. Excepţie de la regulile descrise mai sus fac activităţile curente de cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul departamentelor sau grupurilor de cercetare în spaţiile rezervate pentru activităţile acestora.
  2. Cadrele didactice din facultate pot avea, de asemenea, iniţiativa organizării de activităţi şi evenimente în facultate, caz în care solicită acest lucru printr-o cerere adresată Consiliului Departamentului. Dacă Consiliul Departamentului acordă aviz pozitiv, solicitarea se discută la nivelul Decanatului.
  3. Având în vedere criza acută de spaţii didactice, aprobarea desfăşurării unor activităţi extra-curriculare în spaţiile facultăţii se va face numai în condiţiile în care activităţile didactice planificate nu sunt perturbate. De aceea, recomandăm departamentelor şi grupurilor de cercetare organizarea evenimentelor în perioade de vacanţă.
TwitterFacebook