Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii privind criteriile de departajare pentru reînmatricularea studenţilor

TwitterFacebook

Comisia Executiva a Consiliului facultăţii, în şedinţa din 4 septembrie 2017, a aprobat următoarele criterii de departajare a dosarelor depuse de studenţi în vederea reînmatriculării:

  • Criteriul 1: numărul de credite obţinute în anul ultimei exmatriculări;
  • Criteriul 2: media ponderată calculată pe baza notelor obţinute în anul ultimei exmatriculări.
TwitterFacebook