Orar MLE0071: Analiza matematica 2 (Calcul diferential si integral in R^n) / Calculus 2 (Differential and Integral Calculus in R^n)

Ziua Orele Frecventa Sala Anul Formatia Tipul Cadrul didactic
Luni 12-15   5/I 1 Matematica informatica - linia de studiu engleza MIE1 Curs Conf. TRIF Tiberiu
Miercuri 8-11   A312 1 Matematica informatica - linia de studiu engleza 812 Seminar Lect. GRAD Anca
Vineri 8-11   A313 1 Matematica informatica - linia de studiu engleza 813 Seminar Lect. GRAD Anca
Vineri 11-14   A312 1 Matematica informatica - linia de studiu engleza 811 Seminar Conf. TRIF Tiberiu
Vineri 11-14   A313 1 Matematica informatica - linia de studiu engleza 814 Seminar Lect. GRAD Anca