Orar LLU0012: Limba engleza (2)

Ziua Orele Frecventa Sala Anul Formatia Tipul Cadrul didactic
Luni 14-16   Goanga 2 Informatica - linia de studiu romana 224 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Luni 14-16   Goanga 2 Informatica - linia de studiu romana 227 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Luni 16-18   Goanga 2 Informatica - linia de studiu romana 223 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Luni 18-20   A311 2 Informatica - linia de studiu maghiara 522 Seminar C.d.asociat Urian Diana
Luni 18-20   Goanga 2 Informatica - linia de studiu romana 226 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Marti 12-14   2/I 2 Informatica - linia de studiu maghiara 521 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Marti 12-14   2/I 2 Informatica - linia de studiu maghiara 523 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Miercuri 12-14   5/I 2 Matematica informatica - linia de studiu romana 321 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Miercuri 12-14   5/I 2 Matematica informatica - linia de studiu romana 323 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Miercuri 14-16   9/I 2 Matematica informatica - linia de studiu romana 322 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Miercuri 18-20   2/I 2 Informatica - linia de studiu maghiara 524 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Miercuri 18-20   2/I 2 Matematica informatica - linia de studiu maghiara MIM2 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Joi 12-14   6/II 2 Informatica - in limba engleza 926 Seminar Drd. Nemes Borbala
Joi 12-14   6/II 2 Informatica - in limba engleza 927 Seminar Drd. Nemes Borbala
Joi 14-16   5/I 2 Informatica - linia de studiu romana 221 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Joi 14-16   5/I 2 Informatica - linia de studiu romana 222 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Joi 14-16   6/II 2 Informatica - in limba engleza 921 Seminar Drd. Nemes Borbala
Joi 14-16   6/II 2 Informatica - in limba engleza 923 Seminar Drd. Nemes Borbala
Joi 16-18   9/I 2 Informatica - linia de studiu romana 225 Seminar Lect. MEDAN Rodica
Vineri 12-14   2/I 2 Informatica - in limba engleza 922 Seminar Drd. Nemes Borbala
Vineri 12-14   2/I 2 Informatica - in limba engleza 925 Seminar Drd. Nemes Borbala
Vineri 14-16   2/I 2 Informatica - in limba engleza 924 Seminar Drd. Nemes Borbala
Vineri 14-16   6/II 2 Informatica - in limba germana IG2 Seminar C.d.asociat Urian Diana
Vineri 16-18   6/II 2 Matematica - linia de studiu romana M2 Seminar C.d.asociat Urian Diana
Vineri 16-18   6/II 2 Matematica - linia de studiu maghiara MM2 Seminar C.d.asociat Urian Diana
Vineri 16-18   9/I 2 Matematica informatica - linia de studiu engleza MIE2 Seminar Drd. Nemes Borbala