Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Inginerie software - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MID1043 Paradigme de programare 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1015 Gestiunea proiectelor soft 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1003 Modelarea comportamentului sistemelor soft 2+1+0+1 E 7 cr.
MMA1011 Fundamentele matematice ale procesului decizional 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MID1010 Arhitectura sistemelor soft 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1037 Calitatea sistemelor software 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1038 Proiectarea sistemelor software interactive 2+1+0+1 E 7 cr.
MID1036 Metodologii pentru procese soft 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MID1002 Metode formale în programare 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1039 Ingineria cerinţelor 2+1+0+1 E 8 cr.
MIA1000 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică 2+1+0+0 C 6 cr.
MXX5001 Curs opţional 1 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 8+4+0+3=15   30 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
MID1008 Sisteme workflow 2+1+0+1 8 cr.
MID1007 Programare bazată pe reguli 2+1+0+1 8 cr.
MII1001 Agenţi inteligenţi cooperativi 2+1+0+1 8 cr.
MID1009 Sisteme pentru fundamentarea deciziilor 2+1+0+1 8 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MID1040 Modele de calcul pentru sisteme embedded 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1041 Arhitecturi orientate pe servicii 2+1+0+1 E 8 cr.
MIA1011 Proiect de cercetare în inginerie software 0+0+3+0 C 6 cr.
MXX5002 Curs opţional 2 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 6+3+3+3=15   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 2
MID1012 Proiectarea cadrelor de aplicaţie 2+1+0+1 8 cr.
MID1025 Modelarea softului 2+1+0+1 8 cr.
MID1042 Sisteme informatice integrate 2+1+0+1 8 cr.
MIH1003 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date 2+1+0+1 8 cr.