Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Baze de date

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MIH1002 Baze de date în Internet 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1013 Tehnologii şi platforme Java pentru aplicaţii distribuite 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1015 Gestiunea proiectelor soft 2+1+0+1 E 7 cr.
MML1013 Aritmetică modulară şi criptografie 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MIH1001 Servere de date 2+1+0+1 E 8 cr.
MIH1003 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date 2+1+0+1 E 8 cr.
MIC1005 Grid, Cluster şi Cloud Computing 2+1+0+1 E 7 cr.
MIC1001 Protocoale de securitate în comunicaţii 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MIC1002 Modele formale de concurenţă şi comunicaţii 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1045 Computer Vison şi procesare avansată de imagini în medii virtuale distribuite 2+1+0+1 E 8 cr.
MIA1000 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică 2+1+0+0 C 6 cr.
MXX4301 Curs opţional 1 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 8+4+0+3=15   30 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
MIH1005 Data mining 2+1+0+1 8 cr.
MID1044 Paradigme de programare nesecvenţială cu aplicaţii în realitatea virtuală 2+1+0+1 8 cr.
MID1008 Sisteme workflow 2+1+0+1 8 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MIH1009 Baze de date deductive 2+1+0+1 E 8 cr.
MIH1006 Capitole avansate de baze de date 2+1+0+1 E 8 cr.
MIA1003 Proiect de cercetare în baze de date 0+0+3+0 C 6 cr.
MXX4302 Curs opţional 2 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 6+3+3+3=15   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 2
MIH1007 Comerţ electronic 2+1+0+1 8 cr.
MID1020 Algoritmi distribuiţi şi tehnici avansate în sisteme distribuite 2+1+0+1 8 cr.
MID1047 E-learning 2+1+0+1 8 cr.