Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Sisteme inteligente - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MII1004 Algoritmi evolutivi 2+1+0+1 E 8 cr.
MII1002 Instruire automată 2+1+0+1 E 7 cr.
MII1010 Metode avansate de analiza datelor 2+1+0+1 E 8 cr.
MML1016 Descoperirea cunoştinţelor în reţele de mare întindere 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MII1006 Calcul evolutiv pentru rezolvarea problemelor complexe 2+1+0+1 E 8 cr.
MII1005 Sisteme bazate pe cunoştinţe şi tehnologia limbajului 2+1+0+1 E 8 cr.
MII1007 Calcul neconventional în rezolvarea problemelor din lumea reală 2+1+0+1 E 7 cr.
MML1017 Descoperirea cunoştinţelor şi semantici Web 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MII1001 Agenţi inteligenţi cooperativi 2+1+0+1 E 8 cr.
MII1011 Programare genetică şi aplicaţii 2+1+0+1 E 8 cr.
MIA1000 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică 2+1+0+0 C 6 cr.
MXX4201 Curs opţional 1 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 8+4+0+3=15   30 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
MID1009 Sisteme pentru fundamentarea deciziilor 2+1+0+1 8 cr.
MMC1015 Simulare discretă 2+1+0+1 8 cr.
MID1013 Tehnologii şi platforme Java pentru aplicaţii distribuite 2+1+0+1 8 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MID1010 Arhitectura sistemelor soft 2+1+0+1 E 8 cr.
MII1008 Abordari computaţionale pentru sisteme complexe şi semantica limbajului natural 2+1+0+1 E 8 cr.
MIA1002 Proiect de cercetare în sisteme inteligente 0+0+3+0 C 6 cr.
MXX4202 Curs opţional 2 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 6+3+3+3=15   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 2
MID1006 Servicii Web şi tehnologii middleware 2+1+0+1 8 cr.
MID1035 Vizualizare şi validare în simulare 2+1+0+1 8 cr.
MID1047 E-learning 2+1+0+1 8 cr.