Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2011/2012

Specializarea Sisteme distribuite în Internet

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID1013 Tehnologii şi platforme Java pentru aplicaţii distribuite
2+1+0+1
E
8 cr.
MIH1002 Baze de date în Internet
2+1+0+1
E
8 cr.
MID1015 Gestiunea proiectelor soft
2+1+0+1
E
7 cr.
MML1013 Aritmetică modulară şi criptografie
2+1+0+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID1006 Servicii Web şi tehnologii middleware
2+1+0+1
E
8 cr.
MIC1001 Protocoale de securitate în comunicaţii
2+1+0+1
E
8 cr.
MIC1005 Grid, Cluster şi Cloud Computing
2+1+0+1
E
7 cr.
MID1020 Algoritmi distribuiţi şi tehnici avansate în sisteme distribuite
2+1+0+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MIC1002 Modele formale de concurenţă şi comunicaţii
2+1+0+1
E
8 cr.
MMC1007 Modele statistice computaţionale
2+1+0+1
E
8 cr.
MIA1000 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică
2+1+0+0
C
6 cr.
MXX4401 Curs opţional 1
2+1+0+1
E
8 cr.
TOTAL
8+4+0+3=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MID1018 Tehnici avansate în medii virtuale distribuite
2+1+0+1
8 cr.
MIH1005 Data mining
2+1+0+1
8 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID1016 Multimedia streaming
2+1+0+1
E
8 cr.
MID1019 Reţele dinamice şi sisteme de operare specializate
2+1+0+1
E
8 cr.
MIA1004 Proiect de cercetare în sisteme distribuite
0+0+3+0
C
6 cr.
MXX4402 Curs opţional 2
2+1+0+1
E
8 cr.
TOTAL
6+3+3+3=15
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie
0+0+0+5
C
-
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MID1017 E-learning şi învăţământ la distanţă
2+1+0+1
8 cr.
MIH1006 Capitole avansate de baze de date
2+1+0+1
8 cr.