Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2011/2012

Specializarea Matematică Didactică - în limba maghiară

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MME1011 Ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii
2+1+0+1
E
8 cr.
MMG1013 Teoreme clasice în geometria elementară
2+1+0+1
E
8 cr.
MMX1006 Instruire asistată de calculator
2+1+0+1
E
7 cr.
MMA1021 Aspecte metodice în analiza elementară I
2+1+0+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMG1006 Construcţii geometrice
2+1+0+1
E
8 cr.
MMX1020 Capitole speciale de didactică matematică II
2+1+0+1
E
8 cr.
MMA1024 Rolul contraexemplelor în predarea analizei matematice
2+1+0+1
E
8 cr.
MXX3601 Curs opţional 1
2+1+0+1
C
6 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MMH1005 Matematică aplicată în liceu
2+1+0+1
6 cr.
MMA1026 Metode alternative în predarea matematicii
2+1+0+1
6 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MME1011 Ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii
2+1+0+1
E
8 cr.
MMG1013 Teoreme clasice în geometria elementară
2+1+0+1
E
8 cr.
MMX1006 Instruire asistată de calculator
2+1+0+1
E
7 cr.
MMA1021 Aspecte metodice în analiza elementară I
2+1+0+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMG1006 Construcţii geometrice
2+1+0+1
E
8 cr.
MMX1020 Capitole speciale de didactică matematică II
2+1+0+1
E
7 cr.
MMA1024 Rolul contraexemplelor în predarea analizei matematice
2+1+0+1
E
8 cr.
MXX3602 Curs opţional 2
2+2+0+0
C
7 cr.
TOTAL
8+5+0+3=16
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie
0+0+0+5
C
-
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MMH1005 Matematică aplicată în liceu
2+1+0+1
7 cr.
MMA1026 Metode alternative în predarea matematicii
2+1+0+1
7 cr.