Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2011/2012

Specializarea Matematică Computaţională - în limba maghiară

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MIG1001 Modelarea stocastică a datelor
2+1+0+1
E
7 cr.
MML1011 Criptografie
2+1+0+1
E
8 cr.
MMA1005 Analiză funţională aplicată
2+1+0+1
E
8 cr.
MME1011 Ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii
2+1+0+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMG1006 Construcţii geometrice
2+1+0+1
E
8 cr.
MMG1014 Teorie Morse şi aplicaţii
2+1+0+1
E
8 cr.
MIG1002 Tehnici bazate pe componente aplicate în optimizare
2+1+0+1
E
8 cr.
MMH1000 Metodologia cercetării ştiinţifice
2+1+0+1
C
6 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MIG1001 Modelarea stocastică a datelor
2+1+0+1
E
7 cr.
MML1011 Criptografie
2+1+0+1
E
8 cr.
MMA1005 Analiză funţională aplicată
2+1+0+1
E
8 cr.
MME1011 Ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii
2+1+0+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMG1006 Construcţii geometrice
2+1+0+1
E
8 cr.
MMG1014 Teorie Morse şi aplicaţii
2+1+0+1
E
8 cr.
MIG1002 Tehnici bazate pe componente aplicate în optimizare
2+1+0+1
E
8 cr.
MIA1010 Proiect de cercetare în matematica computaţională
2+1+0+1
C
6 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie
0+0+0+5
C
-