Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2011/2012

Specializarea Matematică Aplicată

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MME1001 Spaţii Sobolev şi ecuaţii cu derivate parţiale
2+1+0+1
E
8 cr.
MME1002 Analiză neliniară aplicată
2+1+0+1
E
8 cr.
MMC1001 Metode numerice pentru ecuaţii operatoriale
2+1+0+1
E
7 cr.
MMM1002 Capitole speciale de mecanica fluidelor
2+1+0+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMC1003 Statistică matematică cu aplicaţii
2+1+0+1
E
8 cr.
MMC1002 Capitole speciale de analiză numerică
2+1+0+1
E
7 cr.
MME1004 Metode topologice pentru ecuaţii cu derivate parţiale neliniare
2+1+0+1
E
8 cr.
MXX3201 Curs optional 1
2+1+0+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MME1010 Modelarea proceselor economice
2+1+0+1
7 cr.
MMM1007 Relativitate şi cosmologie
2+1+0+1
7 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MME1003 Elemente finite şi elemente de frontieră
2+1+0+1
E
8 cr.
MMA1002 Capitole speciale de analiză reală
2+1+0+1
E
8 cr.
MMC1004 Procese liniare de aproximare
2+1+0+1
E
8 cr.
MMH1001 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică
2+1+0+0
C
6 cr.
TOTAL
8+4+0+3=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMH1003 Proiect de cercetare în matematica aplicată
0+0+3+0
C
6 cr.
MXX3202 Curs optional 2
2+1+0+1
E
8 cr.
MXX3203 Curs optional 3
2+1+0+1
E
8 cr.
MXX3204 Curs optional 4
2+1+0+1
E
8 cr.
TOTAL
6+3+3+3=15
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie
0+0+0+5
C
-
Discipline oferite pentru cursul opţional 2
MME1005 Biomatematică
2+1+0+1
8 cr.
MME1006 Sisteme dinamice neliniare
2+1+0+1
8 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3
MMC1018 Econometrie
2+1+0+1
8 cr.
MMC1006 Procese stochastice şi aplicaţii
2+1+0+1
8 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4
MMM1005 Astronomie observaţională
2+1+0+1
8 cr.
MMM1006 Medii poroase şi fenomene de transfer
2+1+0+1
8 cr.
MMM1001 Mecanica mediilor continue
2+1+0+1
8 cr.