Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2011/2012

Specializarea Matematică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML1001 Teoria grupurilor şi aplicaţii
2+1+0+1
E
8 cr.
MMA1004 Capitole speciale de analiză complexă
2+1+0+1
E
8 cr.
MMG1001 Geometrie riemanniană
2+1+0+1
E
7 cr.
MMA1002 Capitole speciale de analiză reală
2+1+0+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML1002 Teoria modulelor
2+1+0+1
E
7 cr.
MMA1003 Analiză convexă
2+1+0+1
E
7 cr.
MMG1002 Analiză pe varietăţi
2+1+0+1
E
8 cr.
MMA1001 Capitole speciale de analiză funcţională
2+1+0+1
E
8 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MME1002 Analiză neliniară aplicată
2+1+0+1
E
8 cr.
MMH1001 Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică
2+1+0+0
C
6 cr.
MXX3101 Curs opţional 1
2+1+0+1
E
8 cr.
MXX3102 Curs opţional 2
2+1+0+1
E
8 cr.
TOTAL
8+4+0+3=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1
Pachetul de Algebră
MML1003 Categorii şi algebră omologică
2+1+0+1
8 cr.
MML1005 Capitole speciale de algebră modernă
2+1+0+1
8 cr.
MML1004 Inele comutative şi teoria numerelor
2+1+0+1
8 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2
Pachetul Analiză Matematică
MMA1005 Analiză funţională aplicată
2+1+0+1
8 cr.
MMA1006 Control optimal
2+1+0+1
8 cr.
MMA1008 Metode numerice în optimizare
0+1+0+1
8 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMG1004 Teorie Morse
2+1+0+1
E
8 cr.
MMH1002 Proiect de cercetare
0+0+3+0
C
6 cr.
MXX3103 Curs opţional 3
2+1+0+1
E
8 cr.
MXX3104 Curs opţional 4
2+1+0+1
E
8 cr.
TOTAL
6+3+3+3=15
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie
0+0+0+5
C
-
Discipline oferite pentru cursul opţional 3
Pachetul de Geometrie
MMG1003 Topologie algebrică şi diferenţială
2+1+0+1
8 cr.
MMG1005 Coomologia formelor diferenţiale
2+1+0+1
8 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4
Pachetul de Teoria Funcţiilor
MMA1007 Funcţii univalente şi subordonări diferenţiale
2+1+0+1
8 cr.
MMA1009 Funcţii complexe de mai multe variabile
2+1+0+1
8 cr.
MMA1010 Aspecte moderne în topologie şi teoria măsurii
2+1+0+1
8 cr.