Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2011/2012

Specializarea Matematică informatică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML0001 Algebra 1 (Algebră liniară)
2+2+0+0
E
6 cr.
MML0015 Logică matematică
2+2+0+0
C
6 cr.
MMA0001 Analiză matematică 1 (Analiza pe R)
2+2+0+0
E
6 cr.
MMG0001 Geometrie 1 (Geometrie analitică)
2+2+0+0
E
6 cr.
MID0001 Fundamentele programării
2+2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+10+2+0=22
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL001 Limba străină (1)
0+2+0+0
C
3 cr.
YEF0001 Educaţie fizică (1)
0+2+0+0
C
-
Discipline facultative:
MMH0003 Matematica de bază
1+2+0+3
C
-
MIA0002 Comunicare şi dezvoltare profesională în informatică
2+0+0+1
C
3 cr.
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0+0
C
3 cr.
MIA0004 Informatica de baza (in limba maghiara)
2+0+2+0
C
3 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML0004 Algebra 2 (Structuri algebrice de bază)
2+2+0+0
E
5 cr.
MMA0019 Analiză matematică 2 (Calcul diferenţial în R^n)
2+2+0+0
E
5 cr.
MMG0003 Geometrie 2 (Geometrie afină)
2+2+0+0
C
5 cr.
MME0001 Ecuaţii diferenţiale
2+1+1+0
E
5 cr.
MID0002 Programare orientată obiect
2+1+1+0
E
6 cr.
MIE0001 Structuri de date şi algoritmi
2+1+0+0
C
4 cr.
TOTAL
12+9+2+0=23
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL002 Limba străină (2)
0+2+0+0
C
3 cr.
YEF0002 Educaţie fizică (2)
0+2+0+0
C
-
Discipline facultative:
MMZ0002 Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică şi informatică
0+2+0+0
C
3 cr.
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0+0
C
3 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0004 Metode avansate de programare
2+1+2+0
C
5 cr.
MMA0029 Analiză matematică 3 (Calcul integral în R^n)
2+2+0+0
E
5 cr.
MMG0004 Geometrie 3 (Curbe şi suprafeţe)
2+2+0+0
E
5 cr.
MMC0001 Analiză complexă
2+2+0+0
E
5 cr.
MIH0002 Baze de date
2+1+1+0
E
5 cr.
MIC0010 Arhitectura sistemelor de calcul
2+1+1+0
C
5 cr.
TOTAL
12+9+4+0=25
 
30 cr.
Discipline facultative:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0+0
C
3 cr.
VDP2303-1 Pedagogie II: Teoria si metodologia instruirii + Teoria si metodologia evaluarii
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMA0005 Funcţii reale
2+2+0+0
C
5 cr.
MMN0002 Analiză numerică
2+1+2+0
E
6 cr.
MMM0010 Mecanică teoretică
2+1+1+0
E
5 cr.
MMP0001 Probabilităţi
2+2+0+0
E
5 cr.
MID0003 Sisteme de operare
2+0+2+0
E
5 cr.
MXX9301 Curs optional 1
2+1+0+0
C
4 cr.
TOTAL
12+7+5+0=24
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MPM0002 Practică
0+0+0+6.5
C
6 cr.
Discipline facultative:
XL004 Limba străină (4)
0+2+0+0
C
3 cr.
VDP2404M Didactica matematicii
2+2+0+0
C
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul cu discipline în limba română:
MML0009 Complemente de algebră
2+1+0+0
4 cr.
MMA0013 Complemente de analiză matematică
2+1+0+0
4 cr.
MMA0012 Funcţii convexe
2+1+0+0
4 cr.
MML0016 Inele şi corpuri
2+1+0+0
4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMA0016 Capitole speciale de analiză matematică
2+1+0+0
4 cr.
MMC0002 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+1+0+0
4 cr.
MMG0010 Geometrie proiectivă
2+1+0+0
4 cr.
MMG0011 Geometrie hiperbolică
2+1+0+0
4 cr.
MML0011 Capitole speciale de algebră
2+1+0+0
4 cr.
MIH0003 Gestiunea tranzacţiilor şi baze de date distribuite
2+0+1+0
4 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMP0002 Statistică matematică
2+2+1+0
E
6 cr.
MIH0002 Baze de date
2+1+1+0
E
6 cr.
MML0014 Teoria numerelor
2+1+0+0
E
5 cr.
MME0004 Ecuaţii cu derivate parţiale
2+2+0+0
E
5 cr.
MXX9302 Curs optional 2
2+1+0+0
C
4 cr.
MXX9303 Curs optional 3
2+0+1+0
C
4 cr.
TOTAL
12+7+3+0=22
 
30 cr.
Discipline facultative:
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX
1+0+1+0
C
3 cr.
VDP3506-1 Practica pedagogică I
0+0+0+0
C
2.5 cr.
PDP1005-1 Disciplina optionala psihopedagogica
1+2+0+0
C
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MME0014 Capitole speciale de ecuaţii diferenţiale ordinare
2+1+0+0
4 cr.
MMN0001 Software matematic
2+0+2+0
4 cr.
MMM0002 Astronomie
2+1+1+0
4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMP0006 Teoria informaţiei
2+2+0+0
4 cr.
MMM0007 Astronomie computaţională
2+1+0+0
4 cr.
MME0002 Sisteme dinamice
2+1+0+0
4 cr.
MME0015 Matematici aplicate în economie
2+1+0+0
4 cr.
MMM0002 Astronomie
2+1+1+0
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0012 Programare distribuită - platforme Java
2+0+1+0
4 cr.
MID0020 Instrumente CASE
2+0+1+0
4 cr.
MIH0005 Date semistructurate
2+0+1+0
4 cr.
MIG0001 Algoritmica grafelor
2+1+1+0
4 cr.
MII0008 Calcul evolutiv
2+0+1+0
4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MIH0005 Date semistructurate
2+0+1+0
4 cr.
MIF0006 Analiza algoritmilor
2+1+0+0
4 cr.
MID0018 Programare Windows
2+0+1+0
4 cr.
MID0012 Programare distribuită - platforme Java
2+0+1+0
4 cr.
MIG0001 Algoritmica grafelor
2+1+1+0
4 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMA0018 Tehnici de optimizare
2+1+0+1
E
6 cr.
MID0007 Ingineria sistemelor soft
2+1+1+0
E
6 cr.
MII0001 Inteligenţă artificială
2+1+1+0
E
6 cr.
MIC0003 Reţele de calculatoare
2+0+2+1
E
6 cr.
MID0008 Proiect colectiv
0+0+2+0
C
3 cr.
MXX9304 Curs optional 4
1+0+0+0
C
3 cr.
TOTAL
9+3+6+2=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MMZ0001 Elaborarea lucrării de licenţă
0+0+2+0
C
5 cr.
MMZ0004 Finalizarea lucrării de licenţă
0+0+0+5
C
-
Discipline facultative:
VDP3608-1 Practica pedagogică II
0+0+3+0
C
2.5 cr.
PDP1007 Evaluare finala - Portofoliu didactic
0+0+1+0
E
1 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice
1+0+0+0
3 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice
1+0+0+0
3 cr.