Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2011/2012

Specializarea Informatică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML0002 Algebră
2+2+0+0
E
6 cr.
MMA0002 Analiză matematică
2+2+0+0
E
6 cr.
MIC0010 Arhitectura sistemelor de calcul
2+1+1+0
C
6 cr.
MID0001 Fundamentele programării
2+2+2+0
E
6 cr.
MIF0001 Bazele matematice ale calculatoarelor
2+2+0+0
E
6 cr.
TOTAL
10+9+3+0=22
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL011 Limba engleză (1)
0+2+0+0
C
3 cr.
YEF0001 Educaţie fizică (1)
0+2+0+0
C
-
Discipline facultative:
MIA0002 Comunicare şi dezvoltare profesională în informatică
2+0+0+1
C
3 cr.
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0+0
C
3 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0003 Sisteme de operare
2+0+2+0
E
6 cr.
MID0002 Programare orientată obiect
2+1+2+0
E
7 cr.
MIE0001 Structuri de date şi algoritmi
2+1+0+0
E
5 cr.
MMG0002 Geometrie
2+2+0+0
C
6 cr.
MME0002 Sisteme dinamice
2+1+1+0
E
6 cr.
TOTAL
10+5+5+0=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL012 Limba engleză (2)
0+2+0+0
C
3 cr.
YEF0002 Educaţie fizică (2)
0+2+0+0
C
-
Discipline facultative:
MMZ0002 Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică şi informatică
0+2+0+0
C
3 cr.
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0+0
C
3 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0004 Metode avansate de programare
2+1+2+0
E
5 cr.
MIC0002 Sisteme de operare distribuite
2+0+2+0
E
5 cr.
MIH0002 Baze de date
2+1+2+0
E
6 cr.
MID0005 Programare logică şi funcţională
2+0+1+0
C
5 cr.
MMP0003 Probabilităţi şi statistică
2+1+2+0
E
6 cr.
MID0006 Proiect individual
0+0+1+0
C
3 cr.
TOTAL
10+3+10+0=23
 
30 cr.
Discipline facultative:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0+0
C
3 cr.
VDP2303-1 Pedagogie II: Teoria si metodologia instruirii + Teoria si metodologia evaluarii
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0007 Ingineria sistemelor soft
2+1+1+0
E
6 cr.
MIH0003 Gestiunea tranzacţiilor şi baze de date distribuite
2+1+1+0
E
6 cr.
MII0001 Inteligenţă artificială
2+1+1+0
E
5 cr.
MIC0003 Reţele de calculatoare
2+0+2+1
E
5 cr.
MID0008 Proiect colectiv
0+0+2+0
C
3 cr.
MXX9201 Curs optional 1
2+0+1+0
C
5 cr.
TOTAL
10+3+8+1=22
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MPI0005 Practică
0+0+0+6.5
C
6 cr.
Discipline facultative:
VDP2404I Didactica informaticii
2+2+0+0
E
5 cr.
XL004 Limba străină (4)
0+2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0011 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1+0
5 cr.
MID0036 Interacţiunea om-calculator
2+0+1+0
5 cr.
MII0021 Metode inteligente de rezolvare a problemelor reale
2+0+1+0
5 cr.
MML0007 Algebră computaţională
2+0+1+0
5 cr.
MMG0012 Aplicaţii ale geometriei în informatică
2+0+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MID0035 Metode avansate de programare funcţională
2+0+1+0
5 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională
2+0+1+0
5 cr.
MMF0002 Electrotehnica
2+0+2+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MID0024 Programare bazată pe restricţii
2+0+1+0
5 cr.
MII0020 Demonstrare automată
2+0+1+0
5 cr.
MID0034 Programare orientată pe aspecte
2+0+1+0
5 cr.
MML0017 Criptografie cu cheie publică
2+0+1+0
5 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională
2+0+1+0
5 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0023 Programare Web
2+0+2+1
E
6 cr.
MIF0003 Limbaje formale şi tehnici de compilare
2+1+2+0
E
6 cr.
MIG0001 Algoritmica grafelor
2+1+1+0
E
6 cr.
MXX9202 Curs optional 2
2+0+1+0
C
6 cr.
MXX9203 Curs optional 3
2+0+1+0
C
6 cr.
TOTAL
10+2+7+1=20
 
30 cr.
Discipline facultative:
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX
1+0+1+0
C
3 cr.
VDP3506-1 Practica pedagogică I
0+0+3+0
C
2.5 cr.
PDP1005-1 Disciplina optionala psihopedagogica
1+2+0+0
C
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0012 Programare distribuită - platforme Java
2+0+1+0
6 cr.
MID0013 Analiza şi gestiunea sistemelor informatice complexe
2+0+1+0
6 cr.
MII0007 Tehnici pentru regăsirea informaţiei
2+0+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MIH0005 Date semistructurate
2+0+1+0
6 cr.
MIF0006 Analiza algoritmilor
2+1+0+0
6 cr.
MID0012 Programare distribuită - platforme Java
2+0+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MID0016 Sabloane de proiectare
2+0+1+0
6 cr.
MIH0011 Baze de date spaţiale
2+0+1+0
6 cr.
MII0019 Calcul evolutiv: algoritmi şi operatori
2+0+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară pentru Odorheiu Secuiesc:
MII0018 Transformări liniare
2+0+1+0
6 cr.
MIH0005 Date semistructurate
2+0+1+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0020 Instrumente CASE
2+0+1+0
6 cr.
MII0014 Roboţi inteligenţi
2+0+1+0
6 cr.
MID0019 Programare paralelă: tehnici şi paradigme
2+0+1+0
6 cr.
MIH0005 Date semistructurate
2+0+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MID0018 Programare Windows
2+0+1+0
6 cr.
MMM0002 Astronomie
2+1+1+0
6 cr.
MIC0014 Analiza viruşilor
2+0+1+0
6 cr.
MMP0006 Teoria informaţiei
2+1+0+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MIC0007 Protocoale specializate în reţele de calculatoare
2+0+1+0
6 cr.
MII0003 Realitate virtuală
2+0+1+0
6 cr.
MID0042 Modele de calcul pentru sisteme cu microprocesor încorporat
2+0+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară pentru Odorheiu Secuiesc:
MID0012 Programare distribuită - platforme Java
2+0+1+0
6 cr.
MID0018 Programare Windows
2+0+1+0
6 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0009 Medii de proiectare şi programare
2+0+2+0
E
6 cr.
MID0010 Verificarea şi validarea sistemelor soft
2+1+1+0
E
6 cr.
MMN0003 Calcul numeric
2+0+2+0
C
5 cr.
MXX9204 Curs optional 4
2+0+1+1
C
5 cr.
MXX9205 Curs optional 5
2+0+1+1
C
5 cr.
MXX9206 Curs optional 6
1+0+0+0
C
3 cr.
TOTAL
11+1+7+2=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MMZ0001 Elaborarea lucrării de licenţă
0+0+2+0
C
5 cr.
MMZ0004 Finalizarea lucrării de licenţă
0+0+0+5
C
-
Discipline facultative:
VDP3608-1 Practica pedagogică II
0+0+3+0
C
2.5 cr.
PDP1007 Evaluare finala - Portofoliu didactic
0+0+1+0
E
1 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MII0002 Grafică pe calculator
2+0+1+1
5 cr.
MIC0006 Aplicaţii pentru dispozitive mobile
2+0+1+1
5 cr.
MID0021 Generarea automată a programelor din algoritmi
2+0+1+1
5 cr.
MIC0011 Controlul traficului în Internet
2+0+1+1
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MIC0005 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+1+1
5 cr.
MID0037 Metode avansate de învăţare automată
2+0+1+1
5 cr.
MME0015 Matematici aplicate în economie
2+0+1+1
5 cr.
MIK0001 Management şi marketing
2+1+0+1
5 cr.
MMA0018 Tehnici de optimizare
2+1+0+1
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MIC0012 Comunicaţii audio-video în reţele de mare viteză
2+0+1+1
5 cr.
MIC0013 Aplicaţii multimedia peste web
2+0+1+1
5 cr.
MID0043 Prelucrarea cunoştinţelor
2+0+1+1
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară pentru Odorheiu Secuiesc:
MID0038 Sisteme de texte şi hipertexte
2+0+1+1
5 cr.
MIC0005 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+1+1
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0015 Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri
2+0+1+1
5 cr.
MII0010 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
2+0+1+1
5 cr.
MII0011 Prelucrarea imaginilor
2+0+1+1
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MII0002 Grafică pe calculator
2+0+1+1
5 cr.
MMP0004 Procese stochastice şi fractali
2+0+1+1
5 cr.
MIC0008 Proiectare cu microprocesoare
3+0+2+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MIF0005 Proiectare avansată de compilatoare
2+0+1+1
5 cr.
MII0017 Optimizări în prelucrarea de imagini
2+0+1+1
5 cr.
MII0022 Sisteme inteligente pentru fundamentarea deciziilor
2+0+1+1
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară pentru Odorheiu Secuiesc:
MII0002 Grafică pe calculator
2+0+1+1
5 cr.
MMP0004 Procese stochastice şi fractali
2+0+1+1
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
Pachetul cu discipline în limba română:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice
1+0+0+0
3 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice
1+0+0+0
3 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice
1+0+0+0
3 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară pentru Odorheiu Secuiesc:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice
1+0+0+0
3 cr.