Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2010/2011

Specializarea Matematică Computaţională - în limba maghiară

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMC1011 Analiza fenomenelor stocastice
2+1+0+1
E
7 cr.
MMG1007 Geometrie algoritmică
2+1+0+1
E
8 cr.
MMA1014 Teoria jocurilor
2+1+0+1
E
8 cr.
MXX3401 Curs opţional 1
2+1+0+1
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MMC1010 Metode stocastice de căutare
2+1+0+1
7 cr.
MID1028 Securitatea sistemelor de calcul
2+1+0+1
7 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMM1011 Mecanică computaţională
2+1+0+1
E
8 cr.
MME1012 Teoria numerelor şi combinatorică
2+1+0+1
E
8 cr.
MML1018 Grupuri şi simetrii
2+1+0+1
E
8 cr.
MXX3402 Curs opţional 2
2+1+0+1
C
6 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MME1010 Modelarea proceselor economice
2+1+0+1
8 cr.
MIC1004 Paradigme de programare paralelă
2+1+0+1
8 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMC1011 Analiza fenomenelor stocastice
2+1+0+1
E
7 cr.
MMG1007 Geometrie algoritmică
2+1+0+1
E
8 cr.
MMA1014 Teoria jocurilor
2+1+0+1
E
8 cr.
MXX3401 Curs opţional 1
2+1+0+1
C
7 cr.
TOTAL
8+4+0+4=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MMC1010 Metode stocastice de căutare
2+1+0+1
7 cr.
MID1028 Securitatea sistemelor de calcul
2+1+0+1
7 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMM1011 Mecanică computaţională
2+1+0+1
E
8 cr.
MME1012 Teoria numerelor şi combinatorică
2+1+0+1
E
8 cr.
MIA1010 Proiect de cercetare în matematica computaţională
0+0+3+0
C
6 cr.
MXX3402 Curs opţional 2
2+1+0+1
C
8 cr.
TOTAL
6+3+3+3=15
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie
0+0+0+5
C
-
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MME1010 Modelarea proceselor economice
2+1+0+1
8 cr.
MIC1004 Paradigme de programare paralelă
2+1+0+1
8 cr.