Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2009/2010

Specializarea Matematică Computaţională - în limba maghiară

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MIG1001 Modelarea stocastică a datelor
2+1+0
E
7 cr.
MML1011 Criptografie
2+1+0
E
8 cr.
MML1012 Teoria codurilor
2+1+0
E
8 cr.
MME1011 Ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii
2+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+4+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MMG1006 Construcţii geometrice
2+1+0
E
8 cr.
MML1018 Grupuri şi simetrii
2+1+0
E
8 cr.
MIG1002 Tehnici bazate pe componente aplicate în optimizare
2+1+0
E
8 cr.
MMH1000 Metodologia cercetării ştiinţifice
2+1+0
C
6 cr.
TOTAL
8+4+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0
E
5 cr.