Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMN0003 Calcul numeric
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică
6
2+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. TRÎMBITAS Radu Tiberiu,  tradumath.ubbcluj.ro
Lect. Dr. CATINAS Teodora Maria,  tcatinasmath.ubbcluj.ro
Asist. SOMOGYI Ildiko Mihaela,  ilkovacsmath.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea studentilor in domeniul analizei numerice. Orientare spre algoritmii numerici si implementare software numeric.
Continutul
1. Notiuni de teoria erorilor si aritmetica in virgula flotanta.
2. Rezolvarea numerica a sistemelor de ecuatii liniare. Metode directe: eliminare gaussiana, descompunere LUP, Cholesky si QR. Metode iterative stationare: Jacobi, Gauss-Seidel, relaxare
3. Aproximarea functiilor: aproximarea in medie patratica, interpolare polinomiala si spline.
4. Aproximarea functionalelor liniare: derivarea numerica, integrare numerica.Formule de cuadratura de tip Newton-Cotes. Formula de cuadratura a lui Gauss.
5. Ecuatii neliniare. Ecuatii in R: metoda aproximatiilor succesive, metoda lui Newton, metoda secantei. Ecuatii neliniare pe Rn: metoda lui Newton, metoda lui Broyden
6. Ecuatii diferentiale. Metode de tip Runge-Kutta.
Bibliografie
1. COMAN,GH.: Analiza numerica, Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1995.
2. STANCU,D.D.: Analiza numerica, curs si culegere de probleme, Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca, 1977 (lito).
3. AGRATINI,OCTAVIAN- BLAGA,PETRU- CHIOREAN,IOANA- COMAN,GHEORGHE- STANCU,D.DIMITRIE- TRAMBITAS,RADU: Analiza numerica si teoria aproximarii(vol.I,II,III), Presa Univ.Clujeana, 2002
4. BLAGA,PETRU - COMAN,GHEORGHE, TRAMBITAS,RADU - VASARU,DANIELA- POP,SORIN: Analiza numerica, lucrari de laborator, Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca, 1995 (lito).
5. R. TRIMBITAS - Analiza numerica. O introducere bazata pe MATLAB. Presa Universitara Clujeana 2005.
6. R. TRIMBITAS - Numerical Analysis. Presa Universitara Clujeana 2006.
7. R. TRIMBITAS - Numerical Analysis in MATLAB. Presa Universitara Clujeana 2009.
Evaluare
verificare pe parcurs media = (media testului final+media laborator)/2
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline