Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MML0012 Baze Groebner şi demonstrarea automată a teoremelor de geometrie
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu maghiară
4
2+1+0
specialitate
optionala
Ingineria informatiei - in limba maghiara
4
2+1+0
complementara
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SZANTO Csaba Lehel,  szantomath.ubbcluj.ro
Obiective
Obiectivul cursului este prezentarea teoriei bazelor Groebner şi aplicaţia acesteia în diferite domenii ale matematicii de la teoria codurilor până la demonstrarea automată a teoremelor de geometrie.
Continutul
Tematicile acoperite includ: noţiuni algebrice necesare, definiţia bazelor Groebner, construcţia bazelor Groebner, algoritmul Buchberger, algoritmul Faugére F4, baze Groebner în demonstrarea automată a teoremelor de geometrie, baze Groebner in rezolvarea sistemelor de ecuaţii polinomiale, baze Groebner în teoria invarianţilor şi în teoria codurilor.
Bibliografie
[1] B. Buchberger. Gröbner-Bases and System Theory.
Multidimensional Systems and Signal Processing, vol 12, nb 3-4,
July-October 2001, Springer
[2] B. Buchberger. Gröbner Bases: A Short Introduction for Systems
Theorists, http://www.risc.uni-linz.ac.at/people/buchberg/papers/2001-02-19-A.pdf
[3] W. W. Adams, P. Loustaunau. Introduction to Gröbner Bases.
Graduate Studies in Mathematics, American Mathematical Society,
Providence, R.I., 1994.
Evaluare
Teme de casa. Referate. Examen scris.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline