Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licenþã

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MII0018 Transformari liniare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu maghiară, Miercurea Ciuc
5
2+0+1
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. OLAH-GAL Robert,  robert.olah-galcs.ubbcluj.ro
Obiective
Insuşirea de către studenţi a tehnologiilor fundamentale în transformări lineare în geometrie descriptivă cu aplicaţii în grafică pe calculator. Instrumentele prezentate în acest scop sunt, legate de aplicaţiile în grafică pe calculator. Sunt prezentate metode elementare pentru axonometrie, perspectivă şi proiecţie cotată.
Continutul
1. 1. Noţiuni de bază: transformări lineare 2 ore curs şi 1 ora laborator
2. Proiecţii Monge 2 ore curs şi 1 ora laborator
3. Procedeul urmelor 2 ore curs şi 1 ora laborator
4. Axonometrii. Axonometrii paralele şi centrale 2 ore curs şi 1 ora laborator
5. Schema de bază 2 ore curs şi 1 ora laborator
6. Teoremele fundamentale la axonometrii. 2 ore curs şi 1 ora laborator
7. Axonometria ortogonală 2 ore curs şi 1 ora laborator
8. Axonometria klinogonă 2 ore curs şi 1 ora laborator
9. Axonometria spaţiilor multidimensionale (n>3) 2 ore curs şi 1 ora laborator
10. Perspectiva 2 ore curs şi 1 ora laborator
11. Aspecte în grafică pe calculator 2 ore curs şi 1 ora laborator
12. Perspectiva relief 2 ore curs şi 1 ora laborator
13. Fotogrametrie 2 ore curs şi 1 ora laborator
14. Recapitulare şi colocviu 2 ore curs şi 1 ora laborator
Bibliografie
1. Wirth, N.: Algoritmusok+Adatstruktúrák = Programok, Műszaki Kiadó, Budapest, 1982.
2. Székely V.- Benkő T-né: Karakterisztikák, diagramok, nomogramok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975.
3. Szabó, J., Számítógépi grafika, Debrecen, 1986 (Egyetemi jegyzet)
4. Szabó J., Feladatok a számítógépi grafikából, Debrecen, 1992 (Egyetemi jegyzet)
5. Moncea, J. - Geometrie descriptiva si desen tehnic, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982
6. Tanasescu, A. - Geometrie descriptiva, perspectiva, axonometrie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979
Evaluare
Examen practic la finele semestrului. Nota este obţinută ca medie între:
- nota la lucrarea practică 65%;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentaţii etc. 35%.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline