Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MII0002 Grafică pe calculator
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu maghiară
6
2+0+1
specialitate
optionala
Informatică - linia de studiu română
5
2+0+1
specialitate
optionala
Informatică - linia de studiu maghiară
Informatică - linia de studiu maghiară, Miercurea Ciuc
6
2+0+1
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
5
2+0+1
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon,  leoncs.ubbcluj.ro
Asist. Dr. ROTH Agoston Istvan,  agoston.rothmath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. SOOS Anna,  asoosmath.ubbcluj.ro
Obiective
1. Cunoasterea facilitatilor grafice ale diferitelor componente dintr-un calculator si modul de programare a acestora.
2. Crearea de proceduri si functii pentru functiile de baza din grafica pe calculator.
3. Conceperea unor structuri de date pentru gestiunea suprafetelor si obiectelor 3D
Continutul
1. Grafica in diferite medii de programare. Aplicatii..
2. Hardware pentru grafica.
3. Elemente de geometrie computationala. Sisteme de coordonate.
4. Functii de baza. Desenarea unui punct, segment, cerc, elipsa. Transpunerea poligoanelor. Umplerea zonelor. Cliping 2D, 3D. Tehnici de proiectie.
5. Modelarea obiectelor grafice 3D.
6. Vizualizarea obiectelor grafice 3D. Modele de iluminare.
7. Desenarea suprafetelor.
8. Ajustarea curbelor si suprafetelor.
9. Deformarea obiectelor grafice.
10. Iluminarea obiectelor grafice.
11. Realizarea sistemelor grafice.
12. Construirea jocurilor pe calculator.
Bibliografie
1. ALBEANU, Gr., Grafica pe calculator. Algoritmi fundamentali, Editura Universitatii Bucuresti, 2001
2. DOGARU, D., Metode noi in proiectare. Elemente de grafica 3D. Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1988.
3. FOLEY, J.D., VAN DAM, A., Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Addison-Wesley Publishing Comp., 1984.
4. FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K., HUGHES, J. F., Computer Graphics - Principles and Practice, Second Edition in C, Pearson Education, 2003.
5. HAWKINS, K., Astle, D. “OpenGL Game Programming”, Premier Press, 2004
6. HEARN, D., BAKER P., “Computer Graphics with OpenGL”, Prenticel Hall, 20033. PAVLIDIS, T., Algorithms for Graphics and Image Processing. Springer-Verlag, 1982.
7. PETCU, D., CUCU, L., Principii ale graficii pe calculator. Editura Excelsior, Timisoara 1995.
8. POP, D., PETCU, D., Modelare lumii tridimensionale, Editura Eubeea, 2004, Colectia Informatica, Timisoara
9. WOLFRAM, S., Mathematica - A System for Doing Mathematics by Computer. Addison-Wesley Publ.Comp., 1992.
10. OpenGL Programming Guide, http://fly.srk.fer.hr/~unreal/theredbook/
11. NeHe@s OpenGL Tutorials, http://www.polytech.unice.fr/~buffa/cours/synthese_image/DOCS/Tutoriaux/Nehe/opengl.htm
Evaluare
Nota finala va reflecta activitatea din timpul laboratorului (50%) si rezultatul de la o lucrare scrisă (50%) din ultima săptămână de activitate didactică.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline