Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID1008 Sisteme workflow
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
3
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Obiective
• să introducă noțiunile de ‘workflow’ și ‘sistem de gestiune a workflow-ului’.
• să analizeze mai multe studii de caz pentru scoaterea în evidență a avantajelor separării workflow-ului de business logic.
• să scoată în evidență relația dintre tehnologia workflow și gestiunea proceselor organizaționale (business processes management)
• să prezinte modelul de referință BPR / BPEL
• să prezinte cele mai importante șabloane de workflow (workflow patterns).
• să prezinte câteva soluții concrete pentru modelarea workflow-ului.
Continutul
1. Introducere.
1.1 Terminologie.
1.2 Definitii.
1.3 Evolutia conceptului de workflow
1.4 Elemente primitive: obiect, sarcina, transfer, resursa, atribut, regula, ruta
2. Clasificari ale workflow-ului
2.1 Centrat pe documente / centrat pe obiecte / centrat pe solutie
2.2 Ad-Hoc / Productie / Administrativ
2.3 Orizontal vs. Vertical
2.4 Embedded/ Autonom
3. Structuri de bază în construirea workflow-ului
3.1 Secventa
3.2 Ramificarea
3.3 Iterația
3.4 Asincron
4. Modelul de referință
4.1 Diagrama Workflow Reference Model
4.2 Servicii de activare a Workflow-ului
4.3 Definiția procesului
4.4 Funcții client
4.5 Funcții aplicație apelată
4.6 Interoperabilitate
4.7 Administrarea și monitorizarea
4.8 Structura, protocolul și conformanța WAPI
5. Gestiunea proceselor organizaționale
5.1 Business Process Modeling Notation (BPMN)
5.2 Business Process Execution Language (BPML)
6. Șabloane de workflow
6.1. Șabloane de control de bază
6.2. Șabloane avansate de ramificare și sincronizare
6.3. Șabloane structurale
6.4. Instanțe multiple (MI)
6.5. Șabloane bazate pe stare
6.6. Șabloane de abandonare (cancellation)
7. Modelarea sistemelor workflow
7.1 Diagrame de activități
7.2 Rețele Petri
8. Studii de caz
Bibliografie
1. Wil van der Aalst, Kees van Hee: Workflow Management: Models, Methods, and Systems, B&T, ISBN 0-262-72046-9
2. van Der Aalst, Hofstede, Arthur H.M.; Kiepuszewski, Bartek; Barros, Alistair P. (2003). $Workflow Patterns$. Distributed and Parallel Databases 14: 5--51.
3. Layna Fischer: Workflow Handbook 2005, Future Strategies, ISBN 0-9703509-8-8
4. BPMN Specification http://www.bpmn.org/
5. Stephen A. White, Introduction to BPMN - IBM May 2004
6. Workflow Reference Model http://www.wfmc.org/standards/referencemodel.htm
7. UML specification, http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm
8. Peterson, James L. (1977). $Petri Nets$. ACM Computing Surveys 9 (3): 223–252.
9. T. Murata, Petri Nets: Properties, Analysis and Applications Proceedings of the IEEE, Vol. 77, No 4, April, 1989, pp. 541-580.
Evaluare
Nota finală va acoperi activitatea de laborator (realizarea și execuția unui model de workflow folosind un instrument open-source) de seminar (pregătirea și prezentarea unui referat), și examenul scris. Ea se calculează după cum urmează, considerând 1 punct din oficiu:
• 10% prezența la activitățile didactice
• 20% nota la proiect
• 20% nota la referat
• 40% nota la examenul scris.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline