Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0038 Sisteme de texte şi hipertexte
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu maghiară, Miercurea Ciuc
6
2+0+1
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. EGRI Edith,  egrieditcs.ubbcluj.ro
Obiective
- prezentarea posibilitatilor diferitelor editoare de texte profesionale
- prezentarea diferitelor fonturi si notiuni elementare de tipografie
- prezentarea unor tabelatoare uzuale
Continutul
1. Istoricul editarii textelor cu calculatorul
2. Prezentarea detaliate a editorului Word for Windows 6.0
3. Concepte de tipografie moderna
4. Prezentarea succinta a editorului Wordperfect sub DOS si Windows
5. Prezentarea editoarelor matematice TeX, LaTeX, AMS-TeX
6. Produse program de tip Desktop Publishing (Ventura, Page Maker etc.)
7. Hipertexte si realizarea lor (Limbajul HTML)
8. Tabelatoare (Lotus, QuattroPro, Excel). Prezentarea detaliate a programului Excel sub Windows
Bibliografie
1. Gero Judit, Reich Gabor: Word for Windows 6.0, ComputerBooks, 1995.
2. S. Kovacs: WordPerfect 5.1, Ed. Albastra, Cluj, 1994.
3. H. F. Pop: LaTeX, manual de utilizare, Univ. Cluj, 1993.
4. D. E. Knuth: The TeXbook, Addison-Wesley, 1988.
6. *** : Quattro Pro. Version 2.0 User's Guide, 1990.
7. *** : HTML Reference Manual, http://www.sandia.gov/sci_compute/html_ref.html.
Evaluare
- examen oral
- examen practic - realizarea la calculator a unor texte cu fiecare editor prezentat si relizarea unor tabele si grafice cu ajutorul tabelatoarelor.
Se face media celor doua note.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline